แนะหา’แก่นแท้พุทธ’ หลังนัดตั้งเป็น ‘ศาสนาประจำเชียงใหม่’-รณรงค์ไม่มีเหล้า/เบียร์/ซ่อง

491

นักวิชาการด้านสังคมมนุษย์วิทยา ดร.สุชาติ แนะ ชาวพุทธ หาแก่นของศาสนาที่นับถือ หลังมีหลายองค์กรในเชียงใหม่ ออกคลิปประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประกาศปฏิญญาให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้รณรงค์ไม่ดื่มเหล้า-เบียร์ ไม่มีซ่อง ระบุ แค่ศีลหาข้อมุสลาม ยังทำไม่ได้