เปิดโฉมหน้าทีมปฏิรูปประเทศ บวรศักดิ์ คัมแบก ‘ดร.เสรี-ดร.ปกรณ์’ ประธาน

770

ครม.มีมติ เห็นชอบ แต่งตั้ง คณะกก.ปฏิรูปประเทศ ระดม บุคคลสำคัญ ด้าน การเมือง กฎหมาย สื่อ “บวรศักดิ์-เสรี-ทิพาวดี-ปิติพงศ์” ร่วมทีม เร่งเดินหน้าทำงาน

วันที่ 30 มิ.ย.63 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส