ไพร่หมื่นล้าน ลั่น มีสิทธิ นั่ง กมธ.ตรวจสอบ งบฯ 3.3 ล้านล้าน

424

“ธนาธร” ยืนยัน มีสิทธิ การทำหน้าที่ กมธ.ตรวจสอบ พ.ร.บ.รายจ่ายงบฯปี64 และจะทำหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะให้เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนมากที่สุด ย้ำการถูกตัดสิทธิทางการเมือง ไม่ได้หมายความว่าสิทธิการเป็นพลเมืองจะถูกตัดออกไป

วันที่ 4 ก.ค.63 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2564 จำนวน 3.3 ล้านล้านบาท ว่า การเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณนั้น จะทำงานได้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรที่ให้เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร เข้าไปเสนอแนะแนวทางการใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเคยลาออกจากกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี 2563 และเคยระบุว่าจะไม่ขอทำงานในสภานั้น นายธนาธร กล่าวว่า ในบริบทของปีที่แล้ว และระหว่างที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณกำลังมีการตัดสินคดีความของตน ดังนั้นเจึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการวิสามัญครั้งนั้น แต่ครั้งนี้แตกต่างกัน

“การโดนตัดสิทธิทางการเมืองนั้น เป็นการตัดสิทธิไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าสิทธิความเป็นพลเมืองถูกตัดออกไป ดังนั้นการเป็นกรรมาธิการ การทำงานการเมืองท้องถิ่น เป็นสิทธิในฐานะพลเมืองที่จะสามารถทำได้โดยไม่มีกฎหมายข้อใดบังคับ”นายธนาธร กล่าว