กินกลางดิน! ทหารพรานยังลุยพื้นที่เสี่ยง จรยุทธ์สกัดกลุ่มก่อความไม่สงบ

484

ผู้บัคับหน่วยทหารพราน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ย้ำ! การปฏิบัติในการควบคุมพื้นที่ หลังสถานการณ์โควิด – ๑๙ ดีขี้น!

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เน้นย้ำการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลของกองพลทหาราบที่ ๑๕ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา จากนั้นได้ร่วมลาดตระเวนเส้นทาง ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ และจุดตรวจ ด่านตรวจ ของกองร้อยทหารพราน, ชุดคุ้มครองตำบล และหมวดเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้ ได้ร่วมรับประทานอาหารกับชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิด – ๑๙ เพื่อให้สอดคล้องกับ New Normal ในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จนเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน และขอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อการรักษาพื้นที่ชายแดนของประเทศให้คงอยู่ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของไทยยั่งยืน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า