“อ.อาลี เสือสมิง”ไล่กลุ่มวิจารณ์เข้าเฝ้า”สังฆราช” ไปอยู่ซาอุฯ ระบุ การดุอาร์ให้สังฆราช สามารถทำได้ ขอดุอาว์ได้

19636

“อ.อาลี เสือสมิง”ไล่กลุ่มวิจารณ์เข้าเฝ้า”สังฆราช” ไปอยู่ซาอุฯ ระบุ การดุอาร์ให้สังฆราช สามารถทำได้ ขอดุอาว์ได้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้จัดงาน “สำนักจุฬาฯพบพี่น้องมุสลิม”วัน ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นประธานการจัดงาน เพื่อต้องการให้พี่น้องมุสลิมได้เข้าใจการทำงานและบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ อาทิ อ.อาลี เสือสมิง อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ร่วมให้ความรู้ มีการจัดซุ้มอาหาร และนิทรรศการให้ความรู้

อ.อาลี เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการฯผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็น 1 ในตัวแทนจุฬาราชมนตรี เดินทางไปเข้าเฝ้าเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า การที่เราเป็นมุสลิม เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม การเดินทางไปแสดงความยินดี แสดงมุทตาจิต เป็นเรื่องที่ควรจะทำ ยิ่งในยุคที่มีความขัดแย้ง มีพระออกมาท้าทายอิสลาม ก็จะต้องไปหาหัวหน้าพระ

“การเข้าหาพระ ทำไมจะไปหาไม่ได้ สมัยท่านอุมัร ยังไปหาโจรเลยให้ช่วยเหลือ ยังทำได้ และที่ถามหาฮาดิษ ก็ขอบอกว่า ไม่มี นบีไม่เคยทำไว้ เพราะในสมัยนบี ไม่มีพิธีการแบบนี้ แต่ในสมัยคอลีฟะห์มูฮัมเหม็ดของเติร์ก หลังจากที่ได้โจมตีไบแซนไทน์เรียบร้อยแล้ว ได้แต่งตั้งสังฆราชาของคริสต์ออโธด็อกซ์ มอบแหวนประจำตำแหน่งให้ด้วย ถ้าเป็นสมัยนี้คบมอบรถประจำตำแหน่ง ก็มีการทำ เพื่อให้เกียรติศาสนาอื่น ถ้าทำไม่ได้บรรดาผู้รู้ก็คงจะทักท้วงแล้ว และเราอยู่ในประเทศไทย เราเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมพุทธ การเข้าหาผู้ใหญ่เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าจะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเลย ก็ต้องไปอยู่ซาอุดิอารเบีย” อ.อาลี เสือสมิง กล่าว

อ.อาลี กล่าวว่า และการขอดุอาว์ให้กับคนที่ยังมีชีวิต สามารถขอได้ ไม่มีใครรู้ว่า อ.ซาเร็บ (ประสาน) ศรีเจริญ ขออุอาว์อะไร แต่ตนอยู่ใกล้ได้ยิน แต่จะไม่ขอเปิดเผย แต่คนที่วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ได้ยิน แต่เหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์ มีการติติงว่า สถานทีไม่เหมาะสม ก็อยากจะเรียนว่า สมัยนบี มีการทำฮัจย์รอบไตตุลเลาะฮ์ในขณะที่ชาวมักกะห์ยังยึดครองกะบะห์อยู่ และมีรูปปั้นรอบๆกะบะห์ และการขอตรงนั้น เป็นเรื่องดีเสียอีกที่สะท้อนให้เห็นว่า การปฏิบัติหลักศาสนาสามารถทำได้ไม่ว่าอยู่ตรงไหน

“มีคนเป็นห่วงว่า ต่างศาสนิกจะมองไม่ดี ก็อยากเรียนว่า ไม่มีต่างศาสนิกคนไหนจะมาอะไร มีแต่พวกเราเท่านั้นที่มีปัญหา” อ.อาลี กล่าว

อ.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผอ.สำนักจุฬาฯ อธิบายการทำงานของสำนักจุฬาราชมนตรี
อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ร่วมให้ความรู้
ภริยาจุฬาราชมนตรี ไปช่วยขายข้าวยำด้วย
บรรยากาศคึกคัก