ญาติดะวะห์ ทวงกลุ่มยีแมเงิน 2ล้าน เก็บค่าปรับที่อินเดีย ไม่ต้องจ่าย แต่เงินไม่คืน

2223

แกนนำดะวะห์ สายตาเซะ ได้เก็บเงินดะวะห์ที่ถูกจับที่อินเดีย กว่า 100 คน เป็นเงิน 2 ล้านบาท เป็นจ่ายค่าปรับ แต่ไม่ต้องจ่าย ญาติร้องขอเงินคืน

วันที่ 11 กรกฎาคม ญาติดะวะห์ ที่เดินทางไปร่วมดะวะห์ ที่นิซัมมุดดีน นิวเดลลี ประเทศอินเดีย ได้ร้องเรียนมายัง Mtoday ขอทวงเงิน 20,000 บาท ที่กลุ่ทดะวะห์ สายตาเซะ เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าปรับให้กับดะวะห์ที่ถูกจับที่อินเดีย แต่ไม่มีการปรับ แต่ยังไม่มีการคืนเงินแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กลุ่มดะวะห์จากประเทศไทย ได้เดินทางไปร่วมญุมอัต ตับลีก ที่นิซัมมุดดีน กรุงเดลลี เมื่อเดือนมีนาคม แต่ต่อมาได้มีการปิดประเทศ ไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ ต่อมาได้ถูกจับกุมในข้อหาเข้าเมืองผิดวัตถุประสงค์ โดยข้อวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ไปร่วมดะวะห์ ที่ถือเป็นการเผยแพร่ศาสนา

‘หลังกิจกรรมตับลีกที่นิซัมมุดดีน กลุ่มดะวะห์ไทยได้เดินทางไปหลายเมือง เพื่อหลบหนีการจับกุม แต่ถูกจับกุมได้ ถูกขังอยู่ในหลายเมือง ตอนแรก มีการระบุว่า จะต้องเสียค่าปรับคนละ 500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มีแกนนำดะวะห์ในประเทศไทย เก็บเงินจากญาติคนละ 20,000 บาท แต่หลายคนศาลมีคำสั่งไม่ต้องจ่ายค่าปรับ แต่ยังไม่มีการคืนเงินที่เก็บไปแต่อย่างใด คนจำนวน 115 คน คิดว่า มีการเก็บเกือบทุกคน รวมเป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท แต่ยังไม่มีการคืน ไม่ทราบเงินอยู่ที่ใคร อยู่ที่ยีแม อามีรใหญ่หรือไม่ บางคนต้องไปกู้ยืมมา ‘ ดะวะห์คนหนึ่งที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย กล่าว

ดะวะห์คนดังกล่าว ระบุว่า มีดะวะห์ไทยถูกจับกุมที่อินเดีย 115 คน มีจำนวนไม่กี่คนที่ได้เดินทางกลับไทย ส่วนใหญ่รอคำสั่งศาล ซึ่งคนที่ถูกจับกระจายอยู่หลายเมือง แต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกัน บางเมืองช้า บางเมืองเร็ว แต่ทุกเมืองคนไทยที่ถูกจับมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมาก ทั้งความเป็นอยู่ และอาหารๆม่สามารถทานได้เลย บางคนน้ำหนักลดไป 15 กิโลกรัม