ญาติดะวะห์ ทวงกลุ่มยีแมเงิน 2ล้าน เก็บค่าปรับที่อินเดีย ไม่ต้องจ่าย แต่เงินไม่คืน

2071

แกนนำดะวะห์ สายตาเซะ ได้เก็บเงินดะวะห์ที่ถูกจับที่อินเดีย กว่า 100 คน เป็นเงิน 2 ล้านบาท เป็นจ่ายค่าปรับ แต่ไม่ต้องจ่าย ญาติร้องขอเงินคืน