เป็นถึงเจ้าคณะภาคแต่ข้อมูลมั่วมาก กล่าวหา”มหาดไทย”ออกกฎหมายพัฒนาชุมชนอิสลาม มุสาและสร้างความแตกแยก

1392

พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพฯ ออกมาให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กรณีระบุว่า กระทรวงมหาดไทยออกกฎหมายพัฒนาชุมชนอิสลาม อ้างว่า จะเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนชาวพุทธ ซึ่งโดข้อเท็จจริง กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลไม่เคยเสนอกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไม่เคยมีการพิจารณากฎหมายในลักษณะนี้ คำเทศนาของเจ้าคณะภาค 14 จึงเป็นการมุสา เป็นการใส่ร้ายรัฐบาล และสร้างความแตกแยกในสังคม