โพลชี้ คนกังวล! โควิด-19 ระบาด รอบสอง ฉะยับ ปม “ทหารอียิปต์”เข้าไทย

31

สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่องความวิตกโควิดระลอกใหม่ ส่วนใหญ่กังวลมาก กรณีทหารอียิปต์ ไม่ควรให้ต่างชาติเข้าไทย หวั่น เกิดระบาดอีกรอบ หวั่นล็อกดาวน์ซ้ำ ส่งผลกระทบประชาชนตกงาน เศรษฐกิจทรุด

วันที่ 19 ก.ค.63 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่” กลุ่มตัวอย่าง 1,459 คน สำรวจระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2563 พบว่า ประชาชนมีความวิตกกังวลต่อกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 91.91 (วิตกกังวลมาก ร้อยละ 52.23 และค่อนข้างวิตกกังวล ร้อยละ 39.68) ประชาชนกังวลในประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่มากที่สุด ร้อยละ 95.89 คาดว่าน่าจะมีการล็อกดาวน์รอบที่ 2 ร้อยละ 73.82 จึงเห็นว่ายังไม่ควรอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ร้อยละ 94.51 โดยสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน คือ มีระบบคัดกรองและกักตัวที่เข้มงวดกว่านี้ ไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ ร้อยละ 47.38

ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความวิตกกังวลอย่างมากต่อกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางเข้าไทย โดยกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่จนเกิดผลกระทบอย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นคนตกงาน การค้าขายหยุดชะงัก มีการประกาศล็อกดาวน์ การปิดสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวด ไม่มีการยกเว้นสำหรับผู้มีสิทธิพิเศษในทุกกรณี แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงออกมาชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างทันท่วงที