มัสยิดอีมาร่อตุ๊ดดินประชุมร่วมกทม.ถกปัญหาสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

252

(18 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่มัสยิดอีมาร่อตุ๊ดดิน ซอยประชาอุทิศ 23 เขตห้วยขวาง ร่วมประชุมแผนการรื้อย้ายชุมชนและการสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนลาดพร้าว 80 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตวังทองหลาง ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ทหาร คณะกรรมการมัสยิดอีมาร่อตุ๊ดดิน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุม
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรณีชุมชนริมคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตห้วยขวางนั้นก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้มีการสร้างความเข้าใจมาหลายครั้ง ซึ่งโดยรวมประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวเป็นอย่างดี แต่ก็ยังต้องการความชัดเจนในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจากการพูดคุยในวันนี้พบว่าแต่ละชุมชนมีปัญหาแตกต่างกัน จึงได้มีการเสนอให้ตั้งตัวแทนชุมชน เพื่อหาทางออกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต กรมธนารักษ์ และพอช. โดยจะหารือทุกวันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ก.พ.นี้ เพื่อจะได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของชาวชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตสรุปปัญหาต่างๆ ให้เร็วที่สุด เพื่อกรุงเทพมหานครจะได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไป

จักกพันธ์ ผิวงาม สร้างความเข้าใจชาวบ้าน
วัลลภ สุวรรณดี ร่วมประชุม