กทม.สำรวจ 3,500 ตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ทบทวนวิ่งต่อ BRT

363

กทม.ขอทบทวนโครงการ BRT เร่งสำรวจความเห็น 3,500 ตัวอย่าง เน้นฟังเสียงประชาชนก่อนตัดสินใจ

(20 ก.พ.60) เวลา 13.00 น. ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม. : ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2560 เกี่ยวกับแนวทางการบริหารโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ซึ่งจะหมดสัญญาในวันที่ 30 เม.ย.60 ว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอทบทวนโครงการดังกล่าวก่อนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เพราะต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดย กทม. ได้จัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 3,500 ราย แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประชาชนผู้โดยสารรถ BRT  2.ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถรับจ้างสาธารณะบนเส้นทางการเดินรถ BRT 3.ผู้ประกอบการพาณิชย์และผู้พักอาศัยบนถนนเส้นทางการเดินรถ BRT 4.ผู้พักอาศัยในพื้นที่เขตที่มีเส้นทางรถ BRT ประกอบด้วย เขตสาทร เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม และเขตธนบุรี  5.ผู้พักอาศัยในพื้นที่เขตโดยรอบที่มีเส้นทางรถ BRT ประกอบด้วย เขตบางรัก เขตคลองเตย และเขตคลองสาน 6.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเส้นทางการเดินรถ BRT 8.พนักงานขับรถ BRT 9.พนักงานรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตต่างๆ ที่มีเส้นทางการเดินรถ BRT ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ได้พิจารณาความเหมาะสมร่วมกัน โดยจะเริ่มดำเนินการสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 ก.พ.60) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

ดร.วัลลภ กล่าวอีกด้วยว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องการให้ประชาชน ผู้ขับขี่รถยนต์ และผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก ประการสำคัญคือต้องการให้การตัดสินใจที่จะเดินหน้าหรือยกเลิกโครงการนี้ มาจากความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง