เฉลย! ใช้ม.44 ปลดกราวรูดผู้ว่าฯ-บอร์ดการรถไฟ เหตุมีร้องเรียนทุจริต

216

สรรเสริญ’ แจงคำสั่ง ม.44 ย้ายผู้ว่าการและยุติการทำงานบอร์ด รฟท. เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริต ย้ำหากไม่พบความผิด ก็ถือว่าปราศจากมลทิน

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่า เนื่องจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากถึงปัญหาความไม่โปร่งใสในการประมูลงานและจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฯ จึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ ทั้งนี้การ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งย้ายผู้ว่าการและระงับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มีการร้องเรียนเข้ามา ณ ขณะนี้ถือว่าทุกคน ยังเป็นผู้บริสุทธิ์  แต่ถ้าพบการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พลโท สรรเสริญ กล่าวว่า รัฐบาลและ คสช. ต้องการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่จะต้องมีธรรมาภิบาล โดยมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง  รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่งไปพลางก่อน เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

วุฒิชาติ กัลยาณมิตร

ทั้งนี้ เมื่อ 23 ก.พ.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 ออกคำสั่ง คสช. ให้ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร พ้นตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมมอบหมายให้ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟอีกหนึ่งตำแหน่ง

ในคำสั่ง ฉบับนี้ ยัง สั่งให้ คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 9 คน โดยมี นายวรวิทย์ จําปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ