“บิ๊กตู่” ไม่แตะ “โผทหาร”จ่อ ทูลเกล้าฯ สัปดาห์หน้า เห็นชอบ ตาม ผบ.ทัพ

194

นายกฯ เตรียมทูลเกล้าฯ บัญชีโยกย้ายนายทหารประจำปี 63 หรือ “โผทหาร” สัปดาห์หน้า พร้อมเห็นชอบรายชื่อ ผบ.เหล่าทัพ ชุดใหม่ ยกแผง โดยไม่ แตะต้อง เหล่าทัพใด ให้เสียกำลังใจ

วันที่ 21 ส.ค.63 เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เรียกประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารประจำปี ประกอบด้วย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2563

โดย พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาในการประชุม 1 ชั่วโมง และเห็นชอบตามที่ ผบ.เหล่าทัพ ได้เสนอชื่อ ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใหม่ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

สำหรับบัญชีโยกย้ายนายทหาร ทั้งหมดประกอบด้วย กองทัพไทย พล.อ.เฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นรองผบ.สส. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผบ.ทสส.พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) เป็นเสนาธิการทหาร พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.)

กองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เตรียมทหารรุ่น 22 ( ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทบ.เป็น ผบ.ทบ. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (ตท.19) เสนาธิการทหารบก เป็นรอง ผบ.ทบ. พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ (ตท.20) แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี (ตท.22) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20 ) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก ส่วนพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ.ไปเป็น เลขา ฯ สมช.

ในส่วนของกองทัพภาคประกอบไปด้วย พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.ปรีชา จึงมั่นคง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพภาคที่ 4

กองทัพเรือ พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ รองผบ.ทร. ขึ้นเป็นผบ.ทร. พล.ร.ท.ภราดร พวงแก้ว รองเสธ ทร. ขึ้นเป็น เสธ ทร. กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ธรินทร์ ปุนศรี ผู้ช่วยผบ.ทอ. เป็น ผบ.ท.อ. พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเสธ ทอ. เป็น เสธ ทอ. สำหรับขั้นตอนต่อไป กรมเสมียนตรา จำเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ก่อนจะส่งกลับไปให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯภายในสัปดาห์หน้า