ไทย-สหรัฐฯ ผนึกกำลัง จัดการประชุมทางวิชาการ ป้องกันโรค อุบัติใหม่

32

“อนุทิน” จับมือ ทูตสหรัฐฯ เปิด การประชุมทางวิชาการ สร้างความเข้มแข็งระบบสอบสวนป้องกันและควบคุมโรค ไทยนานกว่า 40 ปี มีนักระบาดวิทยาเชี่ยวชาญ ควบคุมโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไทยเป็นผู้นำด้านความมั่นคงสุขภาพโลก

วันที่ 26 ส.ค.63 ที่สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุม ร่วมกัน เปิดการประชุมวิชาการความสำเร็จของความร่วมมือในการแก้ปัญหาสาธารณสุขระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) ภายใต้คำขวัญ ไทย-สหรัฐรวมพลังสร้างสุขภาพ หรือ 2Nations 2gether 4Health ฉลองวาระครบรอบ 40 ปีความร่วมมือ ไทย และ สหรับฯ ถ่ายทอดผลงานความสำเร็จด้านการป้องกันควบคุมโรคที่ได้รับการสนับสนุน จาก US.CDC พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโลโก้ ฉลองครบ 40 ปี

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข และ U.S. CDC มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน ร่วมกันก่อตั้งโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP : Field Epidemiology Training Program) นอกทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ทำให้ไทยมีแพทย์/สัตวแพทย์ ระบาดวิทยาภาคสนาม ที่สามารถดำเนินการด้านการสืบสวน และ สอบสวนโรคในการตอบโต้ต่อเหตุการณ์โรคระบาดต่าง ๆ

ซึ่งในสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้สนับสนุน พัฒนา แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยา ช่วยดำเนินการเรื่องการติดตามผู้ป่วย และส่งทีมเจ้าหน้าที่ U.S. CDC ทำงานร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ทำให้สามารถรับมือการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือทางด้านการวิจัยและกิจกรรมอื่นๆ เช่น เอชไอวี/เอดส์ โรคอุบัติใหม่ ไข้หวัดใหญ่ และ โรคไม่ติดต่อ

ด้านนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี กล่าวว่า ไทยและ สหรัฐฯ ได้ระดมนักวิทยาศาสตร์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั้งสองประเทศมาปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งผลให้ประชาชนชาวไทย ชาวอเมริกัน และประชากรของโลกมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากการแบ่งปันความรู้และวิธีการต่างๆ เพื่อการตอบโต้และรับมือการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย เป็นตัวอย่างอันเด่นชัดที่แสดงถึงความร่วมมืออันดีของทั้งสองประเทศ