มท.2 เปิดงาน พัฒนา SMEs ชูแนวคิด “เลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่”

29

รมช.มหาดไทย เปิดงาน พัฒนา กระตุ้น ธุรกิจ SMEs รายใหม่ ภายใต้แนวคิด”เลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่” แนะ ผู้ประกอบการ  ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทันโลกยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์

วันที่ 29 ส.ค.63 เวลา 18.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 ในงานเทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบความคิด “เลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่” ณ ชั้น 5 หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา นายนิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคาร SME Development Bank และผู้ประกอบการในโครงการ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

โอกาสนี้ รมช.มหาดไทย กล่าวเปิดงานว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งภายใต้กรอบความคิด ที่มีเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  ให้ทันกับโลกยุคสมัยใหม่ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ถูกหลักการ เพื่อรองรับกับยุคดิจิทัลและบริบททางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ประเทศไทยมีความจำเป็นต่อการให้ความสำคัญ กับธุรกิจ SMEs เพราะถือรากฐานสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ที่เกิดขึ้น

ในการนี้ สสว. มีนโยบายและกรอบการดำเนินงาน ที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ โดยการเลือกหน่วยร่วมที่มีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับ สถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคาร SME Development Bank ถือเป็นองคาพยพที่เหมาะสม และพร้อมทำงานให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับงานปีนี้ เรากำหนดคอนเซปต์ “เลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่” ฟังดูอาจจะทำง่าย แต่แท้จริงแล้วยาก แต่หากทำแล้วจะส่งผลที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการในบ้านเรา สามารถแข่งขันและปรับตัวได้รวดเร็วกับโลกธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่แนวความคิดจนถึงทดสอบตลาดจริง

“ผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ามาสู่รอบกิจกรรมนี้ได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานแสดงสินค้าในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดและขยายกิจการ ได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงต้องขอชื่นชมคณะกรรมการผู้จัดโครงการ และ ธนาคารที่เป็นหน่วยร่วม ช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยจัดกิจกรรมในสถานการณ์ New normal แบบนี้ และขอชื่นชมสสว. ที่ให้การสนับสนุนจนก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เป็นโครงการแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ผมขอใช้โอกาสนี้อวยพรให้การเริ่มต้นกิจการของผู้ประกอบการใหม่ทุกท่าน ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ และให้งานแสดงสินค้าดำเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี” รมช.มหาดไทยกล่าว