เฮลั่น! รบ.ใจดี จ่อ แจกเงินอีก 3,000 บ. กระตุ้นศก. เริ่ม ต.ค.63

168

กระทรวงคลัง ชงแนวทาง กระตุ้นเศรษฐกิจ เล็งแจกเงิน 3,000 บ. ให้ ปชช. ที่มีอายุ 18ปี ขึ้นไป 15 ล้านคน เน้นช่วยร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน ต.ค. นี้

วันที่ 2 ก.ย.63 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 หรือ ศบศ. ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย เสนอโดย กระทรวงการคลัง โดยรัฐจะให้เงินสนับสนุนการใช้จ่ายคนละไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อเอาไปใช้จ่ายซื้อของ ซึ่งจะต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ ในโครงการลักษณะเดียวกับชิมช้อปใช้ คาดว่าโครงการนี้จะเริ่มภายในเดือนตุลาคม 2563

โดยมาตรการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ที่ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย โดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่าย 50% และ จำกัดการใช้จ่ายต่อคนตลอดโครงการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 15 ล้านคน และ กลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยทั่วไปครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้า โดยเงินนี้จะใช้ได้ในช่วงเวลา 3 เดือน จำกัดการใช้ไม่เกินวันละ 100-250 บาท

ส่วนการดำเนินการจะทำผ่านกลไก กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ กระทรวงการคลังจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอต่อ ศบศ.อีกครั้ง เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเดือน ต.ค.นี้