บัณฑิตจุฬาฯ ซาบซึ้ง! กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรด ให้อธิการบดี มอบปริญญา ขณะป่วยหนัก

175

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ปริญญาบัตรก่อนกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ให้ บัณฑิตสาว จาก จ.ปราจีนบุรี ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

วันที่ 15 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการแพร่ภาพ ผ่านโซเชี่ยล ต่อการพระราชทานปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับ นิสิตสาว ที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้าย โดยมีรายละเอียดระบุว่า หลังจาก พ่อแม่ของ น.ส.อสมา พุคโต เขียนจดหมายส่งถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าบุตรสาว เรียนจบคณะคุรุศาสตร์ ป่วยหนัก เป็นมะเร็งที่ไตระยะสุดท้าย เป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้นเดือน ต.ค.63 ได้ เนื่องจาก น.ส.อสมา เป็นนักศึกษาที่เรียนดี มีความขยัน และกตัญญูต่อพ่อแม่ มหาวิทยาลัย จึงนำความเข้ากราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรก่อนกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในครั้งแรกจะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของ พระองค์ท่านเอง แต่นิสิตไม่สามารถเดินทางไปได้ จึงทรงรับสั่งให้ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตร มามอบให้นิสิตถึงบ้านพักที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อ วันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา

แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมสถานที่ที่บ้าน นิสิตมีอาการชักเกร็ง และหยุดหายใจ ต้องทำ CPR ไป 1-2 นาที แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่ออาการดีขึ้นจึงขอใช้สถานที่โรงพยาบาลในการทำพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จสิ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และขอเป็นกำลังใจให้น้องสามารถ ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้ด้วยดีนะคะ

พระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้.ซาบซึ้งที่สุด

พ่อแม่ของ น.ส.อสมา พุคโต เขียนจดหมายส่งถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าบุตรสาว(เรียนจบคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ป่วยหนัก เป็นมะเร็งที่ไตระยะสุดท้าย เป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้นเดือน ต.ค.63 ได้ เนื่องจาก น.ส.อสมา เป็นนักศึกษาที่เรียนดี มีความขยัน และกตัญญูต่อพ่อแม่ มหาวิทยาลัยจึงนำความเข้ากราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรก่อนกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในครั้งแรกจะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเอง แต่นิสิตไม่สามารถเดินทางไปได้ จึงทรงรับสั่งให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตร มามอบให้นิสิตถึงบ้านพักที่ จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 12 ก.ย.แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมสถานที่ที่บ้าน นิสิตมีอาการชักเกร็ง และหยุดหายใจ เจ้าหน้าที่ต้องทำ CPR ไป 1-2 นาที แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่ออาการดีขึ้นจึงขอใช้สถานที่โรงพยาบาลในการทำพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จสิ้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญและขอเป็นกำลังใจให้น้องสามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้ด้วยดีนะคะ

Posted by นิวส์บางกอก on Sunday, September 13, 2020