เกิดขึ้นแล้ว! อิหม่าม-คอเต็บ ขึ้นคุตบะห์ 2 คนที่มัสยิดบ้านทอนนราธิวาส

19838

เหตุเกิดที่มัสยิดบ้านทอน จ. นาราธิวาส เมือวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับมุสลิม เมื่ออิหม่ามกับคอเต็บต่างขึ้นอ่านคุตบะห์ พร้อมๆกัน ท่ามกลางผู้สนับสนุนทั้ง 2 ฝ่าย

มีรายงานแจ้งว่า อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านทอน ถูกปลดจากตำแหน่ง มีการยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส( กอจ.นราธิวาส) ซึ่งกอจ.นราธิวาสมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง จึงมีการอุทธรณ์มายังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ระหว่างนั้น กอจ.นราธิวาส ให้คอเต็บรักษาการอิหม่าม หลังจากนั้น กอท.มีความเห็นแย้งกับ กอจ.นราธิวาส คินตำแหน่งให้กับอิหม่าม กลับมาทำหน้าที่อิหม่ามอีกครั้ง เมื่ออิหม่ามกลับมาจึงมาทำหน้าที่อิหม่าม  แต่คอเต็บก็ไม่ยินยอม จึงเป็นที่มาของการขึ้นอ่านคุตบะฮ์ ๒ คน

เหตุการณ์ปลดอิหม่ามออกจากตำแหน่ง ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความขัดแย้งแตกเป็น 2 ฝ่ายๆหนึ่งสนับสนุนอิหม่าม อีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนคอเต็บ แม้หลายทั้งราชการและฝ่ายศาสนาจะพยายามเข้ามาแก้ปัญหาแต่ไม่ประสบความสำเร็จ