ยช.ปลดแอก เหิม! ส่งสาส์น “ท้ารบ” รบ.ชู ข้อความหรา “พาดพิงสถาบัน”

157

เยาวชน ปลดแอก ส่ง สาส์น ท้ารบ รัฐบาล หมดเวลา ครองอำนาจ ขณะเดียวกัน ยังส่งสัญญาณ พาดพิง สถาบัน หลายฝ่ายหวั่น สถานการณ์ ลุกลาม กรณีมีข้อความ”สถาบัน” ปรากฏบน หน้าเพจ

เพจเฟซบุ๊ก เยาวชนปลดแอก - Free YOUTH โพสต์ข้อความระบุว่า…สาส์นจากเยาวชนปลดแอก ถึงผู้หลงในอำนาจทั้งหลาย ท่านจะหวงอนาคตไปถึงไหน เวลานี้ลำเรือเน่าเฟะใกล้จะแตก ท่านจะอยู่บนสนามหวงได้อีกนานเท่าไหร่กัน สนามนี้ไม่ใช่ของท่าน แต่สนามนี้เป็นของประชาชน ประเทศนี้เป็นของประชาชน

ท่านต่างรู้ดีว่าที่มาของท่านนั้นมาอย่างไม่ถูกต้อง ที่มาของท่านอ้างไม่ได้เต็มปากว่ายึดโยงกับประชาชน ความพยายามในการฉุดรั้งกาลเวลาของท่านจะสูญเปล่า

ไม่ว่าคุณจะกีดกันประชาชนออกจากอำนาจอธิปไตยซักเท่าไหร่ ไม่ว่าคุณจะนำประชาธิปไตยออกห่างจากประชาชนซักเท่าไหร่ ประชาชนจะมาทวงคืนสนามซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนคืน

เราขอเรียกร้องไปยังผู้มีอำนาจว่า การชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในครั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งจะต้องปกป้องพลเมืองจากบุคคลผู้ไม่หวังดีหรือมือที่ 3 ซึ่งเป็นหน้าที่ที่รัฐพึงกระทำต่อประชาชนผู้เสียภาษี และเงินภาษีนั้นจะต้องไม่ถูกนำมาใช้เพื่อทำร้ายผู้ที่เสียมันไปเพื่อหวังให้รัฐนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

และไม่ว่าคุณจะมีอุดมการณ์แตกต่างกันเพียงใดหรืออยู่กลุ่มใด 19 กันยายนนี้ ออกมาร่วมกันใน #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ซึ่งจัดโดย “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในรัฐบาลชุดนี้ กำลังทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ออกห่างจากความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และกำลังทำให้ประเทศไทยถดถอยและออกห่างจากประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

19 กันยายนนี้
ไปฟังว่าสถาบันกษัตริย์ส่งผลต่อเมืองไทยอย่างไร
ไปฟังว่านายพล ทหารในปัจจุบันส่งผลต่อเมืองไทยอย่างไร
ไปฟังว่าระบบยุติธรรมในปัจจุบันส่งผลอย่างไร
และสุดท้าย ไปฟังว่าความจริงของประเทศนี้เป็นอย่างไร