แบงก์อิสลาม ประกาศ’ต่อต้านทุจริต’ ยึดมั่นซื่อตรง ซื่อสัตย์

111

ไอแบงก์ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ผุดแนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว ‘Power of Data’ ยันปลอดทุจริต 100%

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง ต่อลูกค้าและต่อธนาคาร ไม่อดทนต่อการทุจริต (Zero Toloerance) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร “ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%”ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยในการดำเนินกิจกรรม นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคารและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร นำคณะผู้บริหารและพนักงานกล่าวคำปฏิญาณ ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต เพื่อร่วมกัน รวมพลังต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ สร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากร ณ ห้องโถง ชั้น 23 สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา