ทำบุญ เปิดคานเรือพุมเรียง พร้อมบริการดูแลเรือชาวประมงไชยา-ท่าชนะ

595

ทำบุญเปิดคานเรือ ที่พุมเรียง สถาบันการเงินอิสลามฯสนับสนุนการเงิน 5 ล้าน บริหารโดยชาวพุมเรียง บริการเรือชาวประมงพุมเรียง-ท่าชนะ

เวลา 10.00 น. วันที่ 19 กันยายน ได้มีพิธีทางศาสนาเปิด ‘คานเรือ’ ที่พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีนายตายิบ และขวัญ อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายะห์บ้านพุมเรียง เป็นผู้นำพิธี จากนั้น เป็นการตัดริบบิ้นเปิดคานเรือ โดยมรคุณผุสดี ปิติเศรษฐ ภรรยาดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ และครอบครัวปิติเศรษฐ ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดคานเรือ ซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อ รอผู้เสนอชื่อเพื่อชิงรางวัล จะมีพิธีเปิดอีกครั้ง ในเวลา 16.00 น. มีดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ เป็นประธาน โดยจะมีผู้มีเกียรติ เข้าร่วม อาทิ นายชุมพล กาญจนะ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.สุราฎร์ธานี และ ส.ส.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมด้วย

คานเรือ พุมเรียง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสถาบันการเงินอิสลามสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ล้านบาท โดยชาวพุมเรียงจะร่วมกันบริหาร แบ่งกำไรให้กับสถาบันการเงินอิสลามฯ 9.5% ระยะเวลา 10 ปี

นายอนันต์ หยังสู ผจก.สถาบันการเงินอิสลามสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สถาบันฯคิดกำไรจากคานเรือ 9.5% / ปี โดยในจำนวนนี้จำนวน 5% จะแบ่งให้ผู้ฝากเงิน ที่ถือเป็นผู้ร่วมทุนจำนวน 5% จำนวน 2.5% จ่ายเป็นซากาต และสถาบันฯจะได้รับกำไร 2% เป็นค่าบริหารจัดการ

พื้นที่พุมเรียง และท่าชนะ ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเป็นชาวประมง มีเรือประมาณ 200 กว่าลำ ซึ่งยังไม่มีคานเรือ สำหรับบริการดูแล ซ่อมเรือ คานเรือที่พุมเรียง เป็นแห่งแรก คาดว่า
‘คานเรือพุมเรียง มีพื้นที่ 2 ไร่ รับเรือได้คราวละ 7 ลำ คาดว่า จะมีรายได้เดือนละ 150,000 บาท จ่ายคืนให้กับสถาบันฯประมาณ 4.5 หมื่นบาท ที่เหลือก็เป็นค่าบริหารจัดการ ค่าแรง’ นายอนันต์ กล่าว

สำหรับสถาบันการเงินอิสลามสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีสินทรัพย์ประมาณ 250 ล้าน เป็นเงินสด 97 ล้านบาท กระแสเงินสดหมุนเวียน 5 ล้านบาท เมื่อปี 2562 มียอดปล่อยกู้ประมาณ 105 ล้านบาท ได้กำไรกว่า 8 ล้านบาท ปี 2563 คาดว่า จะมียอดปล่อยกู้ประมาณ 150 ล้านบาท