“ศักดิ์สยาม” สั่ง กทพ.ลด “ค่าผ่านทาง” ให้ปชช.ท่องเที่ยว ช่วง “วันหยุดยาว”

57

รมว.คมนาคม สั่ง กรมทางหลวง และ การทางพิเศษ ศึกษาข้อกฎหมาย เพื่อยกเว้นค่าผ่านทางให้ปชช. เดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อม เผย ครม.อนุมัติ งบฯศึกษารถไฟทางคู่ชุมพร-ระนอง

วันที่ 22 ก.ย.63 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวระหว่างประชุมหัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านระบบ ZOOM กรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติวันหยุดยาว ช่วงวันที่19-22 พ.ย. และ วันที่10-13 ธ.ค. นี้ เพื่อให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ไปศึกษาดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยในส่วนของ กทพ. ต้องไปประสานงานกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (ผู้รับสัมปทาน) ว่าจะยกเว้นค่าผ่านทางด่วนได้หรือไม่ ขอให้ทำความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาและป้องกันไม่ให้กลายเป็นคดีฟ้องร้องค่าโง่กันอีก

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า ครม. ยังได้อนุมัติงบประมาณ 90 ล้านบาท เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง และหลังจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต้องนำข้อมูลรายละเอียดโครงการมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ให้ทันภายในสัปดาห์หน้า

ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ กรมทางหลวง (ทล.) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ไปจัดทำแผนการศึกษาการพัฒนาโครงการร่วมระหว่างทางรถไฟและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เพื่อดำเนินการไปพร้อมกัน รวมทั้งให้สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)จัดทำผังรายละเอียดสำรวจเส้นทางว่ามีผลเรื่องงบประมาณและการพัฒนา ถ้าตกผลึกไม่ได้ก็จะตอบโจทย์การลงทุนและให้เกิดพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดคมนาคมเตรียมความพร้อมในส่วนของงบประมาณของปี 2564 ที่วุฒิสภามีมติเห็นชอบ วงเงิน 231,924 ล้านบาท โดยให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการวางแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติตาม พรบ.งบประมาณมีโครงการใดบ้างและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการและข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้า(TOR) แผน Action Plan ให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง