แนะผู้ปกครอง ‘สารสาสน์’ ฟ้องคดีแบบกลุ่มเอาผิดโรงเรียน”ฐานละเมิด-ผิดสัญญา”

51

อดีตรองโฆษกพลังประชารัฐ แนะผู้ปกครองใช้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่ม ต่อโรงเรียนเอกชน ที่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก-ไม่ได้มาตรฐานตามโฆษณา ประหยัดค่าใช้จ่าย เข้าข่ายเอาผิด2ข้อหา ฐานละเมิด-ผิดสัญญา

วันที่ 6 ต.ค.63 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม. จอมทอง-ธนบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  และอดีตรองโฆษก พปชร. โพสต์ข้อความ แสดงความเห็นกรณีบุคคลากรของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใช้ความรุนแรงกระทำละเมิดต่อเด็กนักเรียนว่า ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ต่อ โรงเรียนเอกชนรายหนึ่ง ที่ปล่อยให้ บุคคลากรในสังกัดจงใจละเมิดทำร้ายเด็กนักเรียน และ นำครูต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาติทำการสอนมาดูแลเด็กนักเรียน

1. #การดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือ?
คือ คดีที่มีผู้เสียหายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยได้รับความเสียหายจากการกระทำที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน โดยผู้เสียหายไม่ต้องเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองทุกคน #สำหรับกรณีโรงเรียนเอกชน  ชัดเจนว่ามีผู้เสียหายคือผู้ปกครองของนักเรียนมากกว่า 2 คน จากการกระทำที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน

2. #การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ใช้ในคดีประเภทใด?
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 222/8 กำหนดให้การฟ้องเพื่อดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีละเมิด คดีผิดสัญญา โจทก์ร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ต่อโรงเรียนเอกชน  แบ่งการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้อย่างน้อยออกเป็น 2 คดี คือ คดีละเมิดจากเหตุที่บุคลากรครูใช้ความรุนแรงกระทำทารุณกรรมเด็กนักเรียน และ คดีผิดสัญญาจากเหตุที่สถานศึกษาจัดการศึกษาและบุคลากรครูไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3. #ใครเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ “คดีละเมิด”
ทั้งผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทารุณกรรม จนมีความเจ็บป่วยทางกายและสภาพจิตใจและผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่ได้ถูกทารุณกรรม เป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นโจทก์คดีละเมิดได้ เพราะแม้ผู้ปกครองของนักเรียนบางท่านจะไม่ได้ถูกทารุณกรรมโดยตรง แต่เด็กในชั้นเรียนได้พบเห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเด็กในอนาคตได้

4. #ใครเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นโจทก์คดี “ผิดสัญญา”
ผู้เสียหายคือผู้ปกครองทุกคนที่เสียค่าเล่าเรียนและส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนดังกล่าว หากพบว่าในเอกสารแนะนำโรงเรียนหรือคำโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนนั้น ได้ปรากฏหรือทำให้ผู้ปกครองเชื่อว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานจากบุคคลากรครูที่มีมาตรฐาน มีใบประกอบวิชาชีพครู เพราะข้อเท็จจริงพบว่าโรงเรียนว่าจ้างบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทำการสอนและดูแลเด็กนักเรียน

5. #ข้อดีของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือ?
ผู้เสียหายคือกลุ่มผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เนื่องจากผู้เสียหายไม่ต้องฟ้องคดีเองทุกคน  คดีได้รับความเป็นธรรมและทั่วถึง และยังเพิ่มอำนาจต่อรองให้ผู้กระทำความผิดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้