ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2559 จากมูลนิธิเพื่อสังคม

385

ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เข้ารับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559 สาขาการบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชน จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ โดยรางวัลนี้มูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดมอบให้กับสตรีที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ