เจรจากลุ่มขบวนการกำหนด SafetyZone3 จชต. แม่ทัพภาคที่ 4 ขานรับเป็นเรื่องดี

168

แม่ทัพภาค 4 เผย กำหนดเขตพื้นที่ปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นเรื่องดี รอหัวหน้าคณะพูดคุยฯ เรียกถกร่วม
พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีผลพูดคุยสันติสุขระหว่างคณะพูดคุยฝ่ายไทยกับคณะพูดคุยมาราปัตตานี ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการกำหนดเขตปลอดภัย (Safety Zone) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดบริเวณที่ชัดเจน เป็นเพียงแต่การนำเสนอจุดที่เหมาะสมแก่การประกาศให้เป็น Safety Zone เท่านั้น โดยตนในฐานะ แม่ทัพภาค 4 ผู้ดูแลพื้นที่ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ส่วนความชัดเจนว่าเซฟตี้โซนจะเป็นบริเวณไหนคงต้องรอให้ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กำหนด วัน เวลา ที่จะเรียกตนเข้าไปหารือถึงทิศทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ตนมองว่า นโยบายการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยถือเป็นเรื่องดี และคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ชาวบ้านจะคัดค้าน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทำขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยตรง