ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ ชี้ ไม่ควรประณามคนไม่นับถือศาสนา แต่ควรทำ…

578

ปรากฏการณ์การไม่นับถือพระเจ้าของคนรุ่นใหม่จึงมิใช่สิ่งที่มุสลิมควรไปประณาม​ แต่ควรถือเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้เพื่อการพูดคุยทำความเข้าใจกับพวกเขาเสียใหม่ว่าศาสนาของเรามีคำตอบสำหรับโจทย์ต่าง​ ๆ​ ในชีวิตของพวกเขาอย่างไร​ แตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาเคยคิดหรือไม่

คนไม่นับถือศาสนามากขึ้น​ สะท้อนอะไร​ ?
บทความโดย ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ตามรายงานของ พิว รีเสิร์ช​ แห่งสหรัฐ ระบุว่าร้อยละ​15​ ข​องประชากรโลกปัจจุบันเป็นคนไม่นับถือศาสนา​ ในประเทศไทยเองคนไม่นับถือศาสนาใด​ ๆ​ นับวันจะเพิ่มมากขึ้น​!!!

โดยปกติ​ คนเราต้องการศาสนาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต​ แต่การที่คนไม่นับถือศาสนาเพิ่มจำนวนขึ้นย่อมสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของศาสนาลดลง

ข้าพเจ้าเห็นว่าสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะผู้คนไม่เห็นว่าการนับถือศาสนาจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร​ เนื่องจากบทบาทของศาสนายุควัตถุนิยมถูกบีบให้เหลือพื้นที่น้อยลงมาก​ มิหนำซ้ำหลายครั้งคราที่ผู้นับถือศาสนาหยิบยื่นภาพลักษณ์อันเลวร้ายแก่สังคม​ เช่น​ การก่อความรุนแรงโดยอ้างว่าศาสนาสอนให้ทำเช่นนั้น​ หรือการที่ผู้นำทางศาสนาบางคนประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม​ ซึ่งล้วนแล้วแต่บ่อนเซาะความศรัทธาที่ผู้คนเคยมีต่อศาสนาให้ร่อยหรอลงทั้งสิ้น

ปรากฏการณ์การไม่นับถือพระเจ้าของคนรุ่นใหม่จึงมิใช่สิ่งที่มุสลิมควรไปประณาม​ แต่ควรถือเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้เพื่อการพูดคุยทำความเข้าใจกับพวกเขาเสียใหม่ว่าศาสนาของเรามีคำตอบสำหรับโจทย์ต่าง​ ๆ​ ในชีวิตของพวกเขาอย่างไร​ แตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาเคยคิดหรือไม่

ไม่ควรปล่อยให้ความโน้มเอียงทางการเมืองทำให้โอกาสเหล่านี้หลุดลอยไป​ เพราะเท่ากับว่าเราถูกการเมืองครอบงำจนหลงลืมหน้าที่ของตนเองไปแล้ว

ที่สำคัญ​ ขณะที่คนเหล่านี้เรียกร้องโหยหาความยุติธรรม​ มุสลิมควรเป็นแบบอย่างให้พวกเขาได้เห็นว่ามาตรฐานแห่งความยุติธรรมในอิสลามนั้นสูงส่งเพียงใด

มิใช่ซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยการเลือกข้างผู้อธรรม

อัลลอฮทรงตรัสไว้ในซูรอฮอัลมาอิดะฮ​ (5:8) ว่า
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
ดูกร​ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย​ จงยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ​ให้เป็นที่ประจักษ์ในความเป็นธรรมเถิด​ และอย่าปล่อยให้ความรังเกียจต่อคนกลุ่มหนึ่ง​ มาทำให้พวกเจ้าสูญเสียความยุติธรรม​ จงดำรงความยุติธรรมไว้เถิด​ นั่นคือสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดกับความยำเกรงต่อพระเจ้า