ผู้ค้าตลาดกิมหยงรวมตัวนัดหยุด 1 วัน ร้องขอความเป็นธรรม

191

3 มี.ค.60 เวลา 10.00 น. พื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งมีเหตุกลุ่มผู้ค้าในตลาดกิมหยง ภายในเขต ทน.หาดใหญ่  จำนวนราว 100 คน ได้รวมตัวปิดตลาด หยุดขายสินค้า 1 วัน โดยให้เหตุผลว่าต้องการขอความเป็นธรรมเรื่องการที่บริษัทผู้บริหารตลาดกิมหยง เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับผู้ค้าในตลาดฯ จากนั้นทั้งหมดได้เดินเท้ายังไป สนง.ทน.หาดใหญ่ เพื่อขอพบ นายกเทศมนตรี ทน.หาดใหญ่

สำหรับตลาดกิมหยงนั้น ผู้ค้าส่วนใหญ่ได้มีการเซ้งแผงร่วมเป็นเจ้าของตลาด และจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นตัวแทนนิติบุคคลในการบริหารจัดการตลาดในรูปแบบของเอกชน ล่าสุดทางบริษัทได้ส่งหนังสือถึงพ่อค้า-แม่ค้า อ้างว่าเทศบาลนครหาดใหญ่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับทางบริษัท จึงต้องมาเรียกเก็บเพิ่มจากผู้ค้า จากเดือนละ 1,200 บาท เป็น 3,000 บาท หรือเพิ่มอีกเดือนละ 1,800 บาท ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ค้า เนื่องจากปัจจุบันแผงค้าที่มีอยู่ 523 แผงนั้น ส่วนหนึ่งผู้ค้ารายเดิมทำการค้าขาย แต่อีกส่วนหนึ่งเปิดให้เช่าช่วงต่อ ซึ่งผู้เช่าช่วงต้องจ่ายรายเดือนเป็นค่าเช่าแผงในราคาเดือนละ 5,000-20,000 บาท และหากต้องจ่ายเพิ่มอีกเดือนละ 3,000 บาท เป็นการสร้างภาระเพิ่มขึ้น จึงต้องมาชุมนุมเรียกร้องขอความเห็นใจ

 

ต่อมา ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ชี้แจงว่า ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาได้มาตรวจสอบการเงินของเทศบาลและพบว่าการจัดเก็บภาษีรายได้ในส่วนของตลาดกิมหยงนั้นไม่เหมาะสม คือจัดเก็บน้อยเกินไป จึงให้มีการดำเนินการตามระเบียบ ได้แจ้งไปทางบริษัทที่บริหารตลาดกิมหยง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการร้องเรียนก็จะพิจารณาแก้ปัญหา โดยเบื้องต้นจะให้พ่อค้า-แม่ค้าจ่ายเงินเดือนละ 1,200 บาทเท่าเดิม ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นเงินค่าสาธารณูปโภคสำหรับบริหารจัดการตลาด ไม่ใช่ค่าเช่า และให้ทั้ง 523 แผงนั้นชำระค่าภาษีปีละ 4,500 บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ สตง.แนะนำ พร้อมกับทำบันทึกข้อความอ้างถึงความเดือดร้อนของพ่อค้า-แม่ค้าส่งไปยัง สตง.เพื่อพิจารณาต่อไป