กรมคุมประพฤติ จัดกำลังคุมเข้ม! 24ชั่วโมง ป้องปรามผู้กระทำผิด เทศกาลปีใหม่

42

กรมคุมประพฤติ เผย รมว.ยุติธรรม มอบนโยบาย คุมเข้ม! เฝ้าระวังเหตุ 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว พร้อมจัดกำลังจนท.อาสาเพื่อ ป้องปรามผู้กระทำผิด ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 11 ธ.ค.63 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย โดยเฉพาะความปลอดภัยในการดำรงชีวิต สังคมปลอดอาชญากรรม ยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญ จึงสั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินมาตรการเพื่อป้องปรามและควบคุมดูแลผู้กระทำผิดไม่ให้ก่อความเดือดร้อน หรือก่ออาชญากรรมซ้ำอีก ดังนั้น กรมคุมประพฤติจึงนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM มาใช้ในการควบคุมดูแลผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมคุมประพฤติ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center: EMCC) พร้อมทั้งส่งกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติ ลงติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่ หากมีการกระทำผิดเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยของสังคมและความสุขของประชาชนคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่