Work From Home ! “อนุทิน” แนะทุกภาคส่วนทำงานที่บ้าน แก้ปัญหา PM2.5

31

รมว.สาธารณสุข แนะทุกภาคส่วน ให้แก้ปัญหา ฝุ่น PM2.5 ด้วยการเสนอให้ ผู้ประกอบการอนุญาติให้ พนักงานในสังกัด ทำงานที่บ้าน ชี้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และ ป้องกันโรคทางเดินระบบหายใจ

16 ธ.ค.2563 ที่ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 จ.ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า กรมควบคุมโรคมีมาตรการป้องกันและรักษาโรคเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ กรมอนามัยได้รณรงค์การใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 ให้ประชาชน แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการปรับตัว

“จะเป็นไปได้ไหม ถ้าจะให้ลดการใช้พาหนะส่วนตัว แล้วมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงการปรับเวลาการทำงาน และในธุรกิจบางอย่างที่สามารถทำงานที่บ้านได้ก็แนะนำให้ใช้การ work from home ซึ่งเคยทำมาแล้วในช่วงโควิด-19 ระบาด สนับสนุนให้พิจารณานำกลับมาปรับใช้อีกครั้ง เพราะช่วยลดมลพิษจากการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของเจ้าของกิจการและพนักงาน ทั้งยังลดความเสี่ยงในการต้องออกมาเผชิญกับ PM2.5ด้วย” นายอนุทิน กล่าว