กลุ่มผู้เห็นต่างในสะบ้าย้อยเข้ารายงานตัวกับแม่ทัพภาคที่ 4 เพิ่มอีก 3 ราย

200

กลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้ารายงานตัวกับแม่ทัพภาคที่ 4 เพิ่มอีก 3 ราย เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่ได้เปิดหมายเลขโทรศัพท์พิเศษให้เข้ารายงานตัว

วันนี้ (4 มี.ค.) ที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลา พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางไปรับมอบตัวกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ หรือผู้ที่เคยต่อสู้กับรัฐ ซึ่งมีหมายคดีความมั่นคงของ สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อีก 3 ราย ประกอบด้วย นายมะแอ สะอี, นายมนตรี ดอเลาะ และนางแมะโซง มะมา ซึ่งทั้งหมดมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หลังจากที่มีความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ และไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้ด้วยความรุนแรง โดยญาติได้ประสานติดต่อกับ ร.ต.ท.อุสมาน หมาดบากา ที่รับผิดชอบพื้นที่ ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ให้โทรศัพท์ติดต่อไปยังแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อขอเข้ารายงานตัว

โดยหลังจากรับรายงานตัวแล้ว ทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทั้ง 3 คน และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะอำนวยความสะดวกให้ในทุกเรื่อง เช่น การปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมาย การสร้างอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการกลับเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการเข้ามอบตัวของทั้ง 3 คน เป็นไปตามแนวทางของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐ หรือผู้ที่เคยต่อสู้กับรัฐได้กลับใจยุติการใช้ความรุนแรง และกลับมาร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยได้เปิดหมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 09-2532-4989 เชิญชวนผู้เห็นต่างให้ติดต่อประสานเข้าโครงการฯ

Mgronline