ติดลวดหนาม ล็อค 4,000 คนมหาชัย ศบค.ไม่ล็อคดาวน์ -ยอดคนติดเชื้อลดเหลือ 67 คน

111

ที่ประชุมศบค.ไม่กำหนดล็อคดาวน์ แต่กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่เสี่ยงระบาดสูงสุด จำกัดการจัดกิจกรรม กำหนดเวลาปิด-เปิด สถานการณ์ประกอบการ ตรวจเชื้อาหารทะเลเพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคและการส่งออก ปีใหม่นอกเขตควบคุมสูงสุดจัดได้โดยจำกัดปริมาณคนห้ามการรวมตัวคนหมู่มาก รวมญาติได้

น.พ.ทวีศิลป์ วิษรุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีล็อคดาวน์ แต่มีการพิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อม การป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19
ที่ประชุมได้พูดคุยเรื่องการเตรียมความพร้อม ถ้าไม่ได้ล็อคดาวน์ มีการแบ่งพื้นที่ตามสถานกดารณ์ 4 พื้นที่ ประกอบด้วย
1.การควบคุมสูงสุด ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากหลายพื้นที่ติดต่อกัน มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อาทิ สมุทรสาคร
2.พื้นที่ควบคุม มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 รายขึ้นไป และมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้น
3.พื้นที่เฝ้าระวังสูง
4.พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่มีผู้ติดเชื้อและไม่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ตามนิยาม โดยดำเนินการควบคุมพื้นที่ ประกอบด้วย การกำหนดเวลาการปิด-เปิดสถานประกอบการ ที่มีโอกาสติดเชื้อ แต่ไม่กระทบต่อการค้าและอุตสาหกรรมจนเกินไป ให้จัดตั้งด่านตรวจจำกัด การเข้าออก และกำหนดมาตรการเวิร์คฟอร์มโฮมสูงสุด ให้สถานศึกษาจัดการสอนออนไลน์ ห้ามการจัดงานการรวมตัวคนจำนวนมากทุกรูปแบบ การประมงต้องดำเนินการตรวจเชื้อก่อนออกเรือ และให้ตรวจอาหารโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คนไทยและการส่งออก

ส่วนพื้นที่ควบคุม คือพื้นที่ใดล้เคียงกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด มาตรการคล้ายๆกันแต่เบาบางลงกว่า แต่ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ
และให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมตัวคนหมู่มาก

พื้นที่รองลงมา ก็ดำเนินมาตรการผ่อนคลายลงไป ตามสถานการณ์

‘การข่ายที่มีข่าวออกมามาก สร้างความตื่นตระหนก จึงจะมีการรวบรวมข่าวและรายงานทุกวันเวลา 11.30 น. เพื่อให้รายงานข้อมูลข้อเท็จจริง’

การจัดงานปีใหม่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัด พืนที่ควบคุมห้ามจัดกิจกรรมให้กำหนดจำนวนคน หรือคนภายในกันเอง และให้จัดกิจกรรมออนไลน์
พื้นที่เฝ้าระวัง การจัดงานให้ลดจำนวนคน ลดความคับคั่ง

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อ มีจำนวน 67 คน เป็นภายในประเทศ 58 คน และผู้ที่มาจากต่างประเทศ 8 ราย

น.พ.ทวีศิลป์ กล่าว่า ในการควบคุมแรงงานต่างชาติไม่ให้หลบหนี ในพื้นที่ สมุทรสาคร จำได้จัดพื้นที่อาศัยของคนกลุ่มเสี่ยง 4,000 คนคนไทย 200 คน และต่างชาติ 3,800 คน