“ฮามาส”ประกาศห้าม!! ชาวมุสลิม ร่วมงานฉลองเทศกาล “คริสต์มาส” ในฉนวนกาซ่า

50

ขบวนการฮามาส ซึ่งเป็นผู้บริหาร “ปาเลสไตน์” ในฉนวนกาซ่า ตัดสินใจจำกัด ความสัมพันธ์ กับ ชาวคริสเตียน โดยห้ามมมุสลิมในฉนวนกาซ่าร่วมงาน “คริสต์มาส” ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากชาวปาเลสไตน์จำนวนมาก โดยเฉพาะชาวคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซ่า

ดร.วาลิด โอไวดะฮ์ ผู้อำนวยการทั่วไปด้านการเผยแผ่และแนะแนวอิสลาม ในกระทรวงกิจการกุศลวะกัฟ และกรมการศาสนา เป็นผู้ออกข้อจำกัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิต-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยหนังสือดังกล่าวได้ส่งให้กับ ดร.อับเดลฮาดี อัล-อาฮา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวะกัฟและกิจการกุศลทางศาสนา

ฮามาสได้ออกมาปกป้องข้อจำกัดดังกล่าว และว่า เป็นการใช้บังคับกับมุสลิม ที่ไปร่วมงานฉลองที่ไม่ใช่ประเพณีของมุสลิมเท่านั้น โดยมีการตั้งมาตรการ เช่น การออกฟัตวา และการรณรงค์ทางออนไลน์ เกี่ยวกับความจำเป็นในการกำหนดข้อจำกัดในการเฉลิมฉลอง และเอกสารนี้ยังเชิญชวนให้ผู้บรรยายมุสลิม และสื่อมวลชนเข้าร่วมในการรณรงค์นี้ด้วย ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชาวคริสเตียนในฉนวนกาซ่าลดลงอย่างมาก โดยในปี 2009 มีชาวคริสเตียนในฉนวนกาซ่า ราว 3,000 คน แต่ทุกวันตัวเลขลดลงเหลือไม่ถึง 1,000 คน

ชาวปาเลสไตน์หลายคนประณามการเคลื่อนไหวของฮามาสในครั้งนี้ ว่าเป็นแบ่งแยก และ กล่าวว่า ดูจะเป็นสัญญาณของแนวคิดแบบอิสลามหัวรุนแรง ที่เข้ามาเผยแพร่ในฉนวนกาซ่า นักสิทธิมนุษยชนยังลงความเห็นว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการละเมิดอย่างชัดเจน ทั้งคำประกาศอิสรภาพของปาเลสไตน์ และกฎหมายพื้นฐาน ซึ่งยอมรับสิทธิในการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างเสรี

นอกจากนี้ ยังเตือนถึงอันตรายของการเคลื่อนไหวนี้ว่า เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพของชาวปาเลสไตน์ เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา นิกาย และจะกลายเป็นการรับใช้ศัตรูซึ่งต้องการให้เกิดความแตกสามัคคีอยู่แล้ว