ปอเนาะบ้านตาลจัดมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาคึกคัก ทำเก๋ผู้ปกครองสวมครุย

556

วันที่ 4 มีนาคม 2560 โรงเรียนประทีปศาสต์หรือปอเนาะบ้านตาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 450 คน โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  เป็นประธานในพิธี


“วันนี้ถือเป็นวันที่เยาวชน 450 คน และชาวปอเนาะบ้านตาลกว่า 2,000 ชีวิต  มีความสุขอีกครั้งหนึ่งโดยได้จัดไห้มีการเฉลิมฉลอง การรับมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่จะต้องก้าวสู่การศึกษาในระดับสูงต่อไป ”

“แขกผู้มีเกียรติและคณะครูรวมทั้งผู้ปกครองที่จบการศึกษามาจากสถาบันใดๆก็ตามพวกเราทุกคนจะใส่เสื้อครุยของสถาบันนั้นมาเพื่อเป็นเกียรติในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”

“นักเรียนทุกคนที่เข้ารับประกาศนีย์บัตรก็จะมีเสื้อ ครุย ใส่กันทุกคน  เราได้เรียนเชิญศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหารของโรงเรียนในเครือข่าย ในจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด รวมทั้ง นักวิชาการผู้มีความรู้จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมาร่วมในพิธีดังกล่าวโดยช่วงเช้าจะมีพิธีทางศาสนาอิสลาม”

เป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่ปอเนาะบ้านตาลได้จัดขึ้นในทุกๆปี โดยใช้ชื่อว่า”วันสำเร็จการศึกษา”ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนกล่าวในที่สุด