‘บินซัลมาน’ ปลื้ม ในรอบปี63 มีผู้เข้าศาสนา อิสลาม กว่า3พันราย

51

เจ้าชายโมฮัมหมัด บิน ซัลมาน ของซาอุฯ  แถลงอย่างเป็นทางการ ในรอบปี2563 มีผู้เข้ารับศาสนาอิสลาม กว่า3พันราย ขณะที่ ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม ยืนยัน จะทำหน้าที่ส่งสาร และหลักการที่ถูกต้อง อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 9 ม.ค.64  ท่ามกลาง สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา โควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ในรอบปี 2563 ปรากฏว่า มีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา เข้ารับนับถือต่อศาสนาอิสลาม กว่า 3,000 ราย โดย เจ้าชาย โมฮัมหมัด บิน ซัลมาน มกุฏราชกุมารแห่งซาอุดิอารเบีย ได้แถลง ที่ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม ว่า ในปี 2020 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับศาสนาอิสลาม จำนวน 3,184 คน เป็นการทำคำร้องขอเข้ารับอิสลามผ่านทางออนไลน์

ขณะที่ ฮินดู โมฮัมเหม็ด ลูตอะฮ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม กล่าวว่า จะยังคงทำหน้าที่เผยแผ่ ส่งผ่านสารแห่งอิสลามที่ถูกต้อง รวมทั้งหลักการอิสลามอันสูงส่ง ในหมู่ชุมชนศาสนิกต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในดูไบและทั่วโลก นอกจากนี้ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม ยังได้ติดตามดูแลผู้เข้ารับอิสลามใหม่อย่างใกล้ชิด และจัดหาบริการที่จำเป็นต่าง ๆ ทั้งในด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม และด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่อง