ภารกิจผู้นำ!!แม่ทัพภาค4 ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปัตตานี

18

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย เขตเทศบาลเมืองปัตตานี พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา ขอพี่น้องปประชาชนอดทน ร่วมกันผ่านพ้นวิกฤต

วันที่ 11 ม.ค.63 พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี บริเวณสะพานเดชานุชิต อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย โดยได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชน

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีที่ได้รับผลกระทบนั้น ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เร่งแก้ปัญหา

โดยได้เร่งผลักดันน้ำออกจากเขตเมือง แต่เนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนเสริมจึงเป็นอุปสรรคอยู่บ้าง ขอให้อดทนจนผ่านพ้นวิกฤตินี้ ซึ่งทางกองทัพบกเองก็ได้เข้ามาอำนวยความสะดวกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง เฝ้าดูลูกหลานอย่างใกล้ชิด อย่าประมาท เพราะน้ำมีปริมาณที่สูงและเชี่ยวกราด ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียต่อพี่น้องประชาชน