สรุป Live สดของธนาธร ปมวัคซีนพระราชทาน ใครได้ใครเสีย กับพูดแค่ครึ่งเดียว

220

สรุป Live สดของธนาธร วัคซีนพระราชทาน ใครได้ใครเสีย ” ธนาธรไม่ได้พูดตรงๆ ในทุกประเด็นที่ผมสรุป แต่ทุกประเด็นผมสรุป เป็นการแปรความหมายแฝงของคำพูดธนาธรที่ต้องการ Live สดเพื่อพุ่งเป้าโจมตีสถาบันโดยตรง

ในไลฟ์สด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปรัธานคณะก้าวหน้า พยายามพูดโยงชักแม่น้ำทั้งห้าอ้อมไปอ้อมมา ปั้นน้ำเป็นตัว บิดเบือนความจริง เพื่อโจมตีสถาบัน กล่าวหารัฐบาลว่า คอรัปชั่นเชิงนโยบาย ใช้ประเด็นเรื่องวัคซีนและการระบาดของเชื้อ Covid เพื่อหวังผลทางการเมือง อุ้มชูเอาใจสถาบัน โดยการไม่จัดซื้อวัคซีนจากบริษัทต่างประเทศตาม Time Line ที่ควรจะเป็น ทำให้คนไทยได้ฉีดวัคซีนช้า ทำให้เชื้อ Covid แพร่กระจายได้มากขึ้น สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ เพื่อเอาเงินภาษีของประชาชน ไปให้ในหลวง ร.10 ผ่านทาง บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ที่ถือหุ้น 100% โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อว่าจ้างให้ผลิตวัคซีน ทำคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเสียโอกาส ได้ฉีดวัคซีนช้ากว่าประเทศอื่นๆ ต้องรออีกหลายเดือน เพราะต้องให้ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ผลิตวัคซีนได้ปริมาณโดสตามที่รัฐบาลว่าจ้าง แทนที่จะเจรจาซื้อวัคซีนตรงจากบริษัทต่างชาติ ที่สามารถผลิตวัคซีนได้แล้ว และพร้อมส่งให้ประเทศไทยได้ทันที โดยไม่ต้องรอวัคซีนที่ผลิตจาก บ.สยามไบโอไซเอนซ์

ธนาธร ไม่ได้พูดว่า ประเทศนอร์เวย์
ที่เพิ่งตัดสินใจฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากที่รอจนวินาทีสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด สุดท้ายมีคนที่รับการฉีดวัคซีน เสียชีวิตไป 23 ราย ลองคิดกลับกัน ถ้าไทยคือนอร์เวย์ ธนาธรจะออกมาชื่นชมรัฐบาลมั้ยว่า ตัดสินใจถูกต้องที่รับวัคซีนชุดแรกๆ มาฉีดให้คนไทยทันการ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid หรือธนาธรจะออกมาโจมตีรัฐบาลว่า ตัดสินใจผิดพลาด ที่สั่งซื้อวัคซีนที่ยังไม่ยืนยันผล 100% มาฉีดให้คนไทย จนทำให้คนไทยเสียชีวิต

นอกจากนี้ ธนาธรยังพยายามโยงประเด็นจงใจชี้ให้เห็นว่า บ.สยามไบโอไซเอนซ์ และบริษัทในเครือหลายบริษัทขาดทุนมาตลอด ตั้งแต่เปิดกิจการมาไม่เคยได้กำไร เจตนาพยายามโยงให้เห็นว่า นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่รัฐบาลต้องทำให้ บ.สยามไบโอไซเอนซ์และบริษัทในเครือ ที่เป็นบริษัทเอกชน ที่มีในหลวงรัชกาลที่ 10 ถือหุ้น 100% มีผลกำไร จากการผลิตและขายวัคซีนป้องกัน Covid รัฐบาลจึงต้องเอาเงินภาษีของประชาชนไปว่าจ้างให้ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ผลิตวัคซีน

ประเด็นค่อนข้างชัดเจนหรือไม่ว่า  ธนาธร จาบจ้วง หมิ่นสถาบัน แม้ทุกคำพูดจะพูดว่า “ในหลวงรัชกาลที่ 10″ แต่ในรูปประกอบ มีข้อความที่มีการจาบจ้วงชัดเจน ธนาธรจะอ้างว่าไม่รู้เพราะทีมงานเป็นคนทำไม่ได้ เพราะทุกข้อมูลมาจากธนาธร ธนาธรต้องอ่านต้องดูก่อนการ Live สด

นอกจากนี้ ยังพูดลอยๆ เรื่องการถือหุ้น 15% ของ CP ในบริษัท บริษัท “ซิโนแวค ไลฟ์ ไซแอนซ์” ผู้ผลิตวัคซีน “โคโรนาแวค” ของจีน โดยไม่กล่าวรายละเอียดที่มาของการถือหุ้น โดยเจตนาทำให้คนเข้าใจผิดว่า รัฐบาลว่าอุ้ม CP มีผลประโยชน์ร่วมกับ CP โดยการสั่งซื้อวัคซีน “โคโรนาแวค” ของจีน ที่ CP มีหุ้นส่วนอยู่ แทนที่จะสั่งซื้อวัคซีนจากเจ้าอื่น

สรุป วัคซีนพระราชทาน ใครได้ใครเสีย ” แม้ธนาธรไม่ได้สรุป แต่ทุกคำพูดของธนาธร สรุปได้โดยตัวเองว่า ในหลวงรัชกาลที่ 10 ผู้ถือหุ้น 100% ของ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ คือ ผู้ได้ประโยชน์ ได้เงินจากการว่าจ้างให้ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ที่ผลิตและขายวัคซีน ส่วนประชาชน จะเป็นผู้เสียผลประโยชน์ เพราะได้ฉีดวัคซีนช้า และประเทศไทยจะมีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงของวัคซีน Covid เพราะฝากความหวังไว้กับ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ เพียงแค่บริษัทเดียว

ธนาธรไม่ได้อธิบายว่า บ.สยามไบโอไซเอนซ์ แม้จะเป็นบริษัทเอกชน ถือหุ้น 100% โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แต่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นเหมือนบริษัทไทยซัมมิทของธนาธรและตระกูล แต่เพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของการวิจัย การพัฒนา การผลิตยา วัคซีน เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย “ขาดทุนคือกำไรเพื่อคนไทยทุกคน” ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานพระราชดำรัสเรื่องสุขภาพของประชาชน ด้วยทรงเห็นว่า ‘คน’ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ สร้างความพอมี พอกิน และทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาประโยชน์สุขให้เกิดกับส่วนรวมและประเทศชาติ

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรง มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

#ฟังแต่เริ่มต้นจนจบ สรุปประเด็นสำคัญได้เท่านี้

#อจ. Arnond Sakworawich ได้สรุปความได้ประเด็นครอบคลุมชัดเจน ไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159186416922728&id=784302727

นาคราช

Live ของธนาธร

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1838104853003382&id=100004116553244