‘ศุภชัย’นำทีม 61 ส.ส.ภูมิใจไทย ยื่นนายกฯ’เราชนะ’อย่าทิ้ง 2.5 ล้านคน ไร้สมาร์ทโฟน

43
61 ส.ส. ภูมิใจไทย ส่งหนังสือถึงนายกฯ มีประชาชนร้องเรียน เข้าไม่ถึงโครงการ ‘เราชนะ’ เผยคนไทย 2.5 ล้านคน ยังใช้โทรศัพท์แบบแอนะล็อก ไม่มีสมาร์ทโฟน
.
วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย พร้อม ส.ส.ของพรรค แถลงกรณีขอให้ดำเนินการโครงการเราชนะ ให้ครอบคลุมทั่วถึงถ้วนหน้าต่อประชาชนผู้รับสิทธิ์ โดยระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการ ‘เราชนะ’ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดค่าครองชีพให้ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท
.
อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวของรัฐบาลแม้เป็นนโยบายที่ดี และเป็นประโยชน์ แต่การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์กลับมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว เนื่องจากวิธีการลงทะเบียนเป็นการลงทะเบียนที่ต้องผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งพรรคได้ตรวจสอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ปัจจุบันยังมีผู้ใช้โทรศัพท์แบบแอนะล็อกจำนวน 2.5 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลต้องไม่ปล่อยปละละเลยกลุ่มคนจำนวนนี้ พรรคจึงจะส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ลงนามโดย ส.ส.ของพรรคทั้ง 61 คน เพื่อขอให้ไม่ละเลยเพิกเฉย และควรรีบเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด้วน เพื่อให้โครงการนี้มีความเสมอภาค เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
.
หากจะต้องรีบเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนเพียงทําให้โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม ทั่วถึง ถ้วนหน้า เสมอภาค ต่อประชาชนผู้สมควรได้รับสิทธิ์ นอกจากนี้ รัฐจะต้องไม่จํากัดระยะเวลาในการใช้เงินที่ได้รับ เพราะหลาย ครอบครัวเงินนี้จะเป็นเงินออมที่สามารถใช้ประโยชน์ในยามจําเป็นได้อีกด้วย
.