“นันทิดา”แบเบอร์ เก้าอี้นายกอบจ.ปากน้ำ แม้กกต.สั่งลงละแนนใหม่บางหน่วย

235

“นันทิดา” ไม่ต้องลุ้น เก้าอี้นายกอบจ.ปากน้ำ หลัง กกต.สั่งลงละแนนใหม่เลือกตั้งอบจ. ในสมุทรปราการบางหน่วย พร้อมกับ  18 จังหวัด กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันที่ 7 ก.พ.64

วันที่  22 ม.ค.63 สำนักงานคณะกรรมกานการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 นั้น วันนี้กกต.ออกคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกและนายกอบจ.ใหม่ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 62 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกอบจ. 15 หน่วย การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกอบจ. 3 หน่วย โดยสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว 18 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี

ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันที่ 7 ก.พ.64

ที่น่าสนใจคือจ.สมุทรปราการ ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนและชนะการเลือกตั้งคือ นางนันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครนายกอบจ.สมุทรปราการ หมายเลข 1 ทำให้ต้องออกเสียงลงคะแนนใหม่ แต่ไม่น่าจะมีผลกับการเลือกตั้ง เนื่องจากให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเท่านั้น และคะแนนห่างกับผู้สมัครได้คะแนนอันดับ 2 มาก