ลูกศิษย์สุดอาลัย!! พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพแล้ว

113

“หลวงปู่ประยงค์” เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัด ฉะเชิงเทรา มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 18.10 น. สิริอายุ 95 ปี 5 เดือน เผยเป็น พระสาย”กัมมัฏฐาน” รับหน้าที่ประธานสำนักงานปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

วันที่24ม.ค.64 เฟซบุ๊ก “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” แจ้งว่า พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา มรณภาพลงแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา สิริอายุได้ 95 ปี 5 เดือน

สำหรับประวัติ พระธรรมมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2468 ที่หมู่ 3 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสน ภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้ไปใช้ชีวิตฆราวาส แต่อุปนิสัยเป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เวลาว่างจากงาน ได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของ พระสายกัมมัฏฐาน

กระทั่งอายุ 38 ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2500 ที่วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ

พระธรรมมังคลาจารย์ได้ศึกษาพระธรรมวินัย จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก ส่วนเกียรติคุณ พ.ศ.2553 ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง พ.ศ.2521 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2528 เป็น เจ้าคณะตำบลบางวัว พ.ศ.2529 เป็น พระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2532 เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2546 เป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง พ.ศ.2552 เป็น เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ.2556 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง พ.ศ.2559 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12

งานเผยแผ่ พ.ศ. 2562 เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

สมณศักดิ์ ในปี พ.ศ.2519 เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์ พ.ศ.2533 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูประยุตพัฒนาภรณ์ พ.ศ.2538 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2543 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2546 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม 12 สิงหาคม พ.ศ.2547 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี