“บิ๊กูตู่”สั่ง!!กลาโหม จัดรพ.ทหารช่วยโควิด คุมเข้มแก๊งค์ค้ามนุษย์ หนีเข้าเมือง

104

รมว.กลาโหม ให้เตรียม รพ.ทหาร รับมือผู้ติดโควิดเพิ่ม พร้อมสนับสนุน สธ.เติมรพ.สนาม สั่งเหล่าทัพพิจารณาปรับการวางกำลังชายแดนทางน้ำ-บก คุมเข้มทะเลอาณาเขต-เขตต่อเนื่อง สกัดขบวนการค้ามนุษย์ หนีเข้าเมืองผิดกม.

วันที่ 25ม.ค.64 พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มอบนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแนวทางการวางกำลัง และการจัดกำลังของกองกำลังป้องกันชายแดน ทั้งในส่วนของกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างบูรณาการดำรงการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ โดยเฉพาะในทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรัดกุมของระบบป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล ตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พ.อ.วันชนะ กล่าวอีกว่า รมว.กลาโหม ได้เน้นย้ำให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างต่อเนื่องและเต็มขีดความสามารถการสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข ในการบูรณาการดูแลพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) และสถานที่กักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine)การจัดเตรียมพื้นที่ควบคุมโรคจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม

นอกจากนั้น ยังเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยให้ดำเนินการในลักษณะขอความร่วมมือด้วยความละมุนละม่อม ไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้ง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ เหตุผล ความจำเป็นให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย หากการแพร่ระบาดขยายตัวเป็นวงกว้าง หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาต่อไป