“ศักดิ์สยาม”สั่ง!! กรมทางหลวง เร่งตรวจสอบ อุบัติเหตุ”นั่งร้านถล่ม” ที่โคราช

30

“ศักดิ์สยาม”สั่งด่วน!! กรมทางหลวง เร่งตรวจสอบ พร้อมช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุนั่งร้านทรุด ขณะเทคอนกรีต โครงการก่อสร้าง ทล.290 วงแหวนรอบเมือง นครราชสีมา ด้านเหนือตอน 2 กำชับมาตรการความปลอดภัยทุกโครงการก่อสร้าง

23 ม.ค.64 จากกรณีเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 290 วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ด้านเหนือ ตอน 2 ตัดกับ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย – แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.217+500 โดยเกิดเหตุ นั่งร้านทรุดตัวขณะกำลังดำเนินการเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นส่วนบนของ สะพานยกระดับคู่ขนานกับทางสายหลัก ส่วนที่ข้าม ทล.205 มุ่งหน้าโนนไทย ช่วงพื้นสะพานระหว่างคาน RA5-RA6 (1 ช่วง)

ล่าสุด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการด่วน ให้กรมทางหลวง เร่งดำเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บทุกราย โดย สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) และ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ลงพื้นตรวจสอบสภาพทางจุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 และทางหลวงวงแหวนหมายเลข 290 ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจร ไม่มีหลุมบ่อ มีไฟฟ้าแสงสว่าง และการจราจรสามารถผ่านได้ปกติ เนื่องจากจุดโครงสร้างทรุดตัว ไม่ได้อยู่ในช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 205 และจากการตรวจสอบไม่มีทรัพย์สินของราชการเสียหาย ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 9 คน แบ่งเป็น ผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 4 คน เป็นชาวกัมพูชา 7 คน พม่า 1 คน และ คนไทย 1 คน ผู้บาดเจ็บขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และไม่มีผู้เสียชีวิต

สำหรับโครงการฯ 290 ตอน วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ด้านเหนือ ตอน 2 มีกิจการร่วมค้า สี่แสง – โชคชัยเป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2561 ค่างานก่อสร้าง 1,400,998,295 บาท ทั้งนี้ สาเหตุเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน ส่วนแนวทางแก้ไข ทางโครงการฯ ได้ให้ทางผู้รับจ้างรื้อถอนโครงสร้างนั่งร้าน และเศษวัสดุออกจากจุดเกิดเหตุโดยเร่งด่วน และให้เยียวยาผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ พร้อมทั้งได้ประชุมวิเคราะห์สาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุ