ยอดโควิดพุ่งอีก!! สมุทรสาคร พบผู้ป่วยใหม่ 801ราย เสียชีวิตรวม 4ราย

20

สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด พบผู้ป่วยใหม่ 801 ราย ตรวจหาเชื้อเชิงรุกแล้วกว่า 112,721 คน เผย ยอดผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย

วันที่ 31 ม.ค.2564 รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จ.สมุทรสาคร ว่า เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 801 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 722 ราย จำแนกเป็นคนไทย 42 ราย และคนต่างด้าว 680 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 79 ราย จำแนกเป็นคนไทย 34 ราย และคนต่างด้าว 45 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 10,529 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 1,745 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 8,784 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 459 ราย ต่างด้าว 321 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 5,708 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 4,037 ราย นอกจากนี้ ในส่วนของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4 ราย เป็นคนไทย 3 ราย และต่างด้าว 1 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 7,714 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 122,721 ราย ผลการตรวจแลป (30 ม.ค.64) จำนวน 5,349 ราย พบเชื้อ 722 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 99,427 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อรวมจำนวนทั้งสิ้น 8,889 ราย