“ทรงศักดิ์”เยี่ยมชม”ฟาร์มกัญชา”สมุนไพรก้าวหน้า แนะชาวนางรอง ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า

30

“ทรงศักดิ์ ทองศรี” นำคณะทำงาน รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ฟาร์มกัญชาวิสาหกิจชุมชน พร้อมแนะนำการดำเนินการ เพื่อนำผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมาย มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาวนางรอง บุรีรัมย์

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายมงคล สุระสัจจะ ประธานคณะทำงานรมช.มหาดไทย นายสมเกียรติ กิจเจริญ นายสนธยา อินทยุง ลงพื้นที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มกัญชาวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรก้าวหน้า และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

รวมทั้งให้คำแนะนำถึงการนำส่วนประกอบของกัญชาที่กฎหมายอนุญาต นำไปแปรรูปสร้างรายได้ร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนฐานราก ทั้งในมิติการร่วมกันผลิต การฝึกอบรม และการจัดทำมูลนิธิเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตบริการสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อคิดการนำผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับสินค้า OTOP และการรักษาภูมิปัญญาไทย เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน รวมทั้งให้ชูจุดเด่นด้านคุณภาพการผลิต เนื่องจากกระบวนการปลูกและดูแลทุกขั้นตอนได้นำเทคโนโลยีระบบปิดที่สามารถควบคุมสารสำคัญต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และในระยะต่อไปต้องสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เกษตรกรที่สนใจในพื้นที่

ซึ่งทางผู้บริหารได้รับข้อเสนอแนะ และจะนำไปเป็นนโยบายหลักในการดำเนินการต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารฟาร์มฯ นำโดย นายนำเกียรติ พันธเกียรติไพศาล นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ร่วมกับส่วนราชการโดยนายอำเภอนางรอง และสาธารณสุขอำเภอนางรอง ร่วมให้การต้อนรับ