ลงทะเบียน”เราชนะ”ไม่ผ่าน อย่าเพิ่งวิตก! ขอทบทวนสิทธิ์ ได้ 8 ก.พ.นี้

30

กระทรวงการคลัง ปลอบใจประชาชน ลงทะเบียน ‘เราชนะ’ ไม่ผ่าน อย่าเพิ่งวิตก! ขอทบทวนสิทธิ์รับเงิน 7000 ได้ 8 ก.พ.นี้

วันที่5 ก.พ.64 เริ่มให้ตรวจสอบสิทธิ กดยืนยัน “เราชนะ” กันได้แล้ว สำหรับผู้มี คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ที่มีหลายคน พบกับปัญหาทั้งการกรอกข้อมูลไม่ผ่าน และ พบว่ามีสิทธิม.33 ทั้งๆ ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ขณะที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจบางราย กลับได้รับสิทธิ ทั้งๆที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ ยังมีหลายรายที่ขึ้นข้อความ มีรายได้มากกว่า 300,000 บาท นอกจากนี้ ประชาชนบางรายที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หลายคนก็ไม่ได้รับสิทธิเช่นกัน

ทั้งนี้ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ให้บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้หรือบริการขนส่งสาธารณะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย