ไทยภักดี!! ส่งศาลรธน.ตีความ รัฐสภามีอำนาจ แก้รธน.ทั้งฉบับได้หรือไม่??

25

“หมอวรงค์” ประธานกลุ่ม ไทยภักดี ทำเรื่องส่งศาลรธน. ตีความ รัฐสภามีอำนาจแก้รธน.ทั้งฉบับได้หรือไม่ ชี้ หากมีปัญหาทีหลัง งบฯนับหมื่นล้านในการดำเนินการใครจะรับผิดชอบ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานกลุ่มไทยภักดี โพสต์ข้อความและคลิปผ่านเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom มีเนื้อหาดังนี้…#ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจรัฐสภา

ตามที่รัฐสภา จะพิจารณาระเบียบวาระเกี่ยวกับ การแก้ไขรธน.มาตรา 256 เพื่อร่างรธน.ฉบับใหม่ อาจจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หรือไม่ เพราะหลักการในญัตติที่ขอแก้ไขมาตรา 256 ที่กำลังดำเนินการอยู่ เป็นการทำเพื่อให้มีการตั้งสสร. เพื่อยกร่างรธน.ฉบับใหม่ อันมีความหมายว่าให้แก้ทั้งฉบับ ซึ่งไม่น่าทำได้ เพราะเจตนา ต้องการให้แก้รายมาตรา

ประกอบกับ ศาลรัฐธรรมนูญ ก็เคยมีบรรทัดฐานคำวินิจฉัยเดิมเมื่อปี 2555 อยู่ก่อนแล้วว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราเดียว เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้น ไม่อาจทำได้ เพราะประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ ที่ผ่านประชามติ ถ้ารัฐสภามีความจริงใจ และเคารพรัฐธรรมนูญจริง พรรคไทยภักดี ขอเรียกร้องให้รัฐสภามีมติ ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสียก่อนว่า รัฐสภาสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างใหม่ทั้งฉบับได้หรือไม่ หากไม่ยอมส่งศาล และท้ายที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า สิ่งที่ดำเนินการมาทั้งหมดขัดรัฐธรรมนูญ ความเสียหายทั้งเวลาและงบประมาณนับหมื่นล้านบาท ใครจะรับผิดชอบ…..คนไทยอยากรู้???