ผบ.ฉก.ยะลา มอบบ้านหลังที่15ให้ชาวบ้านในโครงการ”หน่วยเฉพาะกิจไม่ทิ้งท่าน”

19

ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธานส่งมอบบ้านหลังที่15 ในโครงการ”หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้ชาวบ้านบาโยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่6 ก.พ.64 พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานส่งมอบบ้าน หลังที่ 15 ในโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้แก่ นางสาว รอมือล๊ะ สะแปอิง ณ บ้านเลขที่ 84 บ้านบาโงยซิแน หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมี พันเอกทิม เรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา, พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47, นายอำเภอยะหา, ตำรวจภูธรยะหา, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีส่งมอบบ้านอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวรอมือล๊ะ สะแปอิง อายุ 52 ปี ปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 84 บ้านรีมาปูปูโร๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบ้านของน้องสาวให้ใช้พักอาศัยชั่วคราวเพราะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ต้องหาเลี้ยงครอบครัวตามลำพัง แต่นางสาวรอมือล๊ะฯ มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ และจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านและงานส่วนรวมของหมู่บ้านโดยเฉพาะการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของประชาชนในพื้นที่จนทำให้หลายๆภารกิจลุล่วงด้วยดีเสมอมา จนเป็นที่รักใคร่เอ็นดูจากผู้นำและเพื่อนบ้านมาโดยตลอด อีกทั้งที่ผ่านมายังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนต่อการดำเนินชีวิตยากลำบากเป็นอย่างมาก