“อนุทิน” มอบต้นกล้า”กัญชา”ให้ประชาชน นำร่องนโยบาย “6 ต้น เพื่อการแพทย์”

30

รองนายกฯ และ รมว.สธ. มอบต้นกล้ากัญชาให้ปชช. นำร่องนโยบาย “6 ต้น เพื่อการแพทย์” เผย รัฐเปิดช่องให้ชาวบ้านได้สิทธิปลูกแล้ว พร้อมระบุสาเหตุที่ทำให้ นโยบายล่าช้า มาจาก”กัญชา” ถูกตีตราว่าเป็น”ยาเสพติด”

วันที่ 11 ก.พ. 64 ที่ รพ.สต.โนนมาลัย ณ บ้านโศกนาค ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ที่งานปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบต้นกล้ากัญชา แก่ประชาชน 7 ครัวเรือน ไปทดลองปลูก นำร่องนโยบายการให้ประชาชนปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น มีจุดประสงค์ เพื่อใช้ทางการแพทย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ดีใจ ที่เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน มาช่วยกันผลักดันนโยบาย ให้เรื่องของการปลูกกัญชาในระดับครัวเรือนมีความเป็นรูปธรรม ก็หวังว่าสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจไว้จะสำเร็จในเร็ววันนี้ ปัจจุบันนี้การปลูกกัญชาประชาชนมีสิทธิ์ ผ่านการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน และร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ อาทิ รพ.สต. เพื่อปลูกกัญชาโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ขณะนี้ได้เดินหน้าไปแล้ว 46 จังหวัด คิดเป็นประชาชนประมาณ 2,500 ครัวเรือน โดยมี รพ.สต. เข้าร่วม 251 แห่ง ปลูกกัญชาไปแล้ว 15,000 ต้น จากนี้กัญชาจะมีสถานะ เป็นพืชที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า การผลักดันนโยบายกัญชานั้น ไม่เหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจ ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่เข้าใจว่ากัญชาสามารถนำมาทำเป็นประโยชน์ได้และพยายามหาทางขัดขวาง โดยไม่สนใจเลยว่า กัญชา จะมีคุณ มีโทษก็ขึ้นกับวิธีการใช้ ทางภาครัฐ กำลังพยายาม หาทางนำกัญชามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด อย่าไปมองว่ากัญชา มีแต่โทษ เพราะจะทำให้เสียโอกาสกันทั้งหมด ก็หวังว่า ความพยายามของภาครัฐ ในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ จะทำให้สังคมเข้าใจข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น “นโยบาย 6 ต้นไม่ได้ล้มเหลว ท่านสามารถปลูกในพื้นที่ของท่านได้ อาจจะมากกว่า 6 ต้นด้วย แต่ขอให้ทำ ตามกฎหมาย และขณะนี้ ก็มีการปลูกอย่างถูกต้องในทั่วประเทศ สามารถใช้เป็นต้นแบบการเริ่มต้นปลูกได้เลย” นายอนุทิน กล่าว

นอกจากนี้ การตีตราจากโลกว่า กัญชาเป็นยาเสพติด ทำให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาในไทยมีข้อจำกัดไปด้วย เพราะเราอยู่ในเวทีโลก นานาชาติ เราอยู่ในสนธิสัญญา การประกาศต่าง ๆ ดังนั้นการนำกัญชามาใช้ทำประโยชน์จึงไม่มีการพัฒนามาเลย หลายสิบปี ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในเรื่องกัญชาแทบจะสูญหายไป ต้องอยู่แบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ เพราะผิดกฎหมาย และมีความรู้สึกว่ากัญชาคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเราเข้าถึงแบบไม่ถูกต้อง แต่จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากถ้าเราเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกัญชา