จัดระเบียบตลาดเขาน้อยริมทางทะเลสะกอม เทพา จ.สงขลา

1356

ตลาดเขาน้อยซึ่งเป็นตลาดที่ตั้งริมถนนทางหลวงหมายเลข 43 ระหว่างหลักกิดลเมตรที่ 51-53 ติดชายหาดสะกอม  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นับเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใช้เส้นทางเดินทางระหว่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ) กับอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางหลักในการเดินทางขึ้น ลง สู่ภาคใต้ตอนบนและกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ติดกับริมทะเลใกล้กับย่านเรือประมงหาปลาของชาวประมงพื้นบ้านละแวกนั้น จึงทำให้มีอาหารทะเลสดป้อนเข้าสู่ตลาดเขาน้อยอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลาดแห่งนี้จึงได้รับความนิยมจากผู้คนในท้องถิ่นตลอดจนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก แม่ค้าขายอาหารทะเลสดรายหนึ่งเปิดเผยว่า “ปกติในวันธรรมดาลูกค้าจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่หากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในโอกาสต่างๆจะมีผู้มาหาซื้อสินค้าเดินตลาดเป็นจำนวนมาก

จากความนิยมในการซื้อขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่ตลาดเขาน้อยแห่งนี้มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสถานที่จอดรถ และการจัดการจราจรในพื้นที่ด้านหน้าตลาด ซึ่งมักพบปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ปัญหาการจอดรถซ้อนคัน ตลอดจนความไม่เป็นระเบียบตลอดจนความสะอาดในพื้นที่ ล่าสุดหากผ่านบริเวณตลาดเขาน้อยจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่จอดรถและจัดระเบียบบริเวณไหล่ทางในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยล่าสุดสำนักงานทางหลวงสงขลาที่ 2 ( นาหม่อม ) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งป้ายประกาศเรื่อง ห้ามมิให้ปลูกสร้างร้านค้า/เพิงหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆในเขตทางหลวง พร้อมป้ายประกาศพื้นที่จอดรถ การห้ามจอดรถซ้อนคัน โดยหลังวันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำริมทางตามประกาศของสำนักงานทางหลวงสงขลาที่ 2 ( นาหม่อม ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ก็จะทำให้เห็นผลความคืบหน้าในการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณตลาดเขาน้อยมากขึ้น

ภาพ/ข่าว นิบง