เปิดสถิติ!! มัสยิด ที่จดทะเบียน กับ คณะกก.อิสลามแห่งประเทศไทย

672

สำนักงานคณะกก.กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รายงานจำนวนมัสยิดทั้งหมดทั่วประเทศไทย ที่จดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้อง
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวบรวม สถิติจำนวนมัสยิดในประเทศไทยที่จดทะเบียนจัดตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้ 1. มัสยิดกรุงเทพมหานคร จำนวน 186 มัสยิด 2. มัสยิดกระบี่ จำนวน 206 มัสยิด 3. มัสยิดกาญจนบุรี จำนวน 7 มัสยิด 4. มัสยิดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 มัสยิด 5. มัสยิดกําแพงเพชร จำนวน 1 มัสยิด 6. มัสยิดขอนแก่น จำนวน 6 มัสยิด 7. มัสยิดจันทบุรี จำนวน 2 มัสยิด 8. มัสยิดฉะเชิงเทรา จำนวน 67 มัสยิด 9. มัสยิดชลบุรี จำนวน 30 มัสยิด 10.มัสยิดชัยนาท จำนวน 1 มัสยิด 11.มัสยิดชัยภูมิ จำนวน 4 มัสยิด 12.มัสยิดชุมพร จำนวน 7 มัสยิด 13.มัสยิดเชียงราย จำนวน 7 มัสยิด 14.มัสยิดเชียงใหม่ จำนวน 14 มัสยิด 15.มัสยิดตรัง จำนวน 152 มัสยิด 16.มัสยิดตราด จำนวน 13 มัสยิด 17.มัสยิดตาก จำนวน 5 มัสยิด 18.มัสยิดนครนายก จำนวน 27 มัสยิด 19.มัสยิดนครปฐม จำนวน 1 มัสยิด 20.มัสยิดนครพนม จำนวน 1 มัสยิด

21.มัสยิดนครราชสีมา จำนวน 0 มัสยิด 22.มัสยิดนครศรีธรรมราช จำนวน 128 มัสยิด 23.มัสยิดนครสวรรค์ จำนวน 5 มัสยิด 24.มัสยิดนนทบุรี จำนวน 19 มัสยิด 25.มัสยิดนราธิวาส จำนวน 675 มัสยิด 26.มัสยิดน่าน จำนวน 0 มัสยิด 27.มัสยิดบุรีรัมย์ จำนวน 2 มัสยิด 28.มัสยิดบึงกาฬ จำนวน 1 มัสยิด 29.มัสยิดปทุมธานี จำนวน 32 มัสยิด 30.มัสยิดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 13 มัสยิด 31.มัสยิดปราจีนบุรี จำนวน 2 มัสยิด 32.มัสยิดปัตตานี จำนวน 718 มัสยิด 33.มัสยิดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 64 มัสยิด 34.มัสยิดพะเยา จำนวน 1 มัสยิด 35.มัสยิดพังงา (1*) จำนวน 107 มัสยิด 36.มัสยิดพัทลุง (1*) จำนวน 101 มัสยิด 37.มัสยิดพิจิตร จำนวน 1 มัสยิด 38.มัสยิดพิษณุโลก จำนวน 1 มัสยิด 39.มัสยิดเพชรบุรี จำนวน 16 มัสยิด 40.มัสยิดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 มัสยิด

41.มัสยิดแพร่ จำนวน 1 มัสยิด 42.มัสยิดภูเก็ต จำนวน 59 มัสยิด 43.มัสยิดมหาสารคาม จำนวน 2 มัสยิด 44.มัสยิดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 มัสยิด 45. มัสยิดมุกดาหาร จำนวน 1 มัสยิด 46.มัสยิดยะลา จำนวน 515 มัสยิด 47.มัสยิดยโสธร จำนวน 0 มัสยิด 48.มัสยิดร้อยเอ็ด จำนวน 2 มัสยิด 49.มัสยิดระนอง จำนวน 32 มัสยิด 50.มัสยิดระยอง จำนวน 11 มัสยิด 51.มัสยิดราชบุรี จำนวน 4 มัสยิด 52.มัสยิดลพบุรี จำนวน 5 มัสยิด 53.มัสยิดลําปาง จำนวน 4 มัสยิด 54.มัสยิดลําพูน จำนวน 1 มัสยิด 55.มัสยิดเลย จำนวน 1 มัสยิด 56.มัสยิดศรีสะเกษ จำนวน 1 มัสยิด 57.มัสยิดสกลนคร จำนวน 1 มัสยิด 58.มัสยิดสงขลา  จำนวน 409 มัสยิด 59.มัสยิดสตูล จำนวน 241 มัสยิด 60.มัสยิดสมุทรปราการ จำนวน 14 มัสยิด

61.มัสยิดสมุทรสงคราม จำนวน 1 มัสยิด 62.มัสยิดสมุทรสาคร จำนวน 1 มัสยิด 63.มัสยิดสระแก้ว จำนวน 1 มัสยิด 64.มัสยิดสระบุรี จำนวน 5 มัสยิด 65.มัสยิดสิงห์บุรี จำนวน 2 มัสยิด 66.มัสยิดสุพรรณบุรี จำนวน 1 มัสยิด 67.มัสยิดสุราษฏร์ธานี (1*)จำนวน 53 มัสยิด 68.มัสยิดสุรินทร์ จำนวน 1 มัสยิด 69.มัสยิดหนองคาย จำนวน 1 มัสยิด 70.มัสยิดสุโขทัย จำนวน 0 มัสยิด 71.มัสยิดหนองบัวลําภู จำนวน 2 มัสยิด 72.มัสยิดอ่างทอง จำนวน 3 มัสยิด 73.มัสยิดอุดรธานี จำนวน 2 มัสยิด 74.มัสยิดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 มัสยิด 75.มัสยิดอุทัยธานี จำนวน 2 มัสยิด 76.มัสยิดอุบลราชธานี จำนวน 2 มัสยิด 77.มัสยิดอำนาจเจริญ จำนวน 0 มัสยิด