‘อนุมัติ’ นำ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ที่ ศูนย์อนุรักษ์สึนามิ เรือต.813 ตะกั่วป่า

37

“อนุมัติ อาหมัด” นำ คณะ ส.ว. ในโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” ลงพื้นที่ภาคใต้ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ ศูนย์อนุรักษ์สีนามิ ตะกั่วป่า จ.พังงา

วันที่ 18 ก.พ.64 นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อติดตามความเดือดร้อนของประชาชน ในโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” โดยได้เดินทางไปที่ ศูนย์อนุรักษ์สีนามิ เรือต.813 อ. ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอตะกั่วป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำชาวบ้าน มาให้การต้อนรับ โดยคณะ ส.ว.ได้ร่วมกันรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน อำเภอตะกั่วป่า และ พื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ทั้ง สภาพการขาดแคลน อุปกรณ์เครื่องใช้ อุปโภค บริโภค