ปชป.พร้อมโหวต!! เห็นชอบวาระ 3 เลือกตั้ง 200 สสร. แก้ไขรัฐธรรมนูญ

33

“ราเมศ” ยัน ปชป.เห็นชอบแก้รธน.วาระ 3 แจงมีข้อมูลจ่อ คุยพรรคอื่น ร่วมกันผลักดัน พร้อมยืนยัน ปชป. ไม่กังวล ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขเพิ่มเติม ทำได้หรือไม่ แต่พร้อมน้อมรับ

วันที่27 ก.พ.64 เวลา 10.30 น. ที่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค แถลงข่าวถึงการพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 2 ไปแล้ว ว่า พรรคประชาธิปัตย์ มีหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มต้น ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาได้มีมติให้ผ่านญัตติรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่าในรายละเอียด แต่ละมาตราในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ได้มีการกลับไปใช้ร่างเดิม เช่น การใช้คะแนนเสียง 3 ใน 5

ส่วนกรณีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร) ที่เพิ่มเติมมาเป็นหมวด 15/1 มี ส.ส.ร 200 คนที่มาจากการเชือกตั้งประชาชนโดยตรง ก็เป็นเรื่องดีที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม เมื่อเข้าสู่วาระ 3 ที่จะมีการพิจารณาในวันที่ 17-18 มีนาคม พรรคประชาธิปัตย์ ก็มีมติเห็นชอบในวาระ 3 ตามมติเดิมของพรรค ที่มีหลักการชัดเจนว่า จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า การแก้ไขเพิ่มเติมขัดหรือแย้งนั้น เราไม่กังวล หากศาลมีคำวินิจฉัยอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตาม ทั้งนี้ส่วนของการยื่นแก้ไขรายมาตราหรือไม่นั้น พรรคได้มีการเก็บข้อมูล ว่ามาตราไหนไม่มีความเป็นประชาธิปไตย เรามีข้อมูลครบ ซึ่งต้องคุยกันในพรรครวมทั้งหารือกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อผลักดันต่อไป